РІЗНИЦЯ МІЖ ЦИВІЛЬНИМ ТА АДМІНІСТРАТИВНИМ ПРАВОМ

Ці дві галузі права є невід'ємною частиною правової системи будь-якої країни, і знання про них є важливим для кожного громадянина. У цій статті ми пояснимо основні відмінності між цивільним і адміністративним правом, щоб ви могли зрозуміти, як вони впливають на ваше життя.

Заголовки та підзаголовки

 • Цивільне право
  • Що таке цивільне право?
  • Принципи цивільного права
  • Галузі цивільного права
 • Адміністративне право
  • Що таке адміністративне право?
  • Принципи адміністративного права
  • Галузі адміністративного права
 • Порівняння цивільного та адміністративного права
  • Юрисдикція
  • Суб'єкти
  • Об'єкти
  • Методи регулювання
  • Санкції
 • Висновок
 • Часті запитання

Цивільне право

Що таке цивільне право?

Цивільне право — це галузь права, яка регулює відносини між фізичними та юридичними особами у сфері майнових та особистих немайнових відносин. Воно встановлює обов'язки та права громадян та організацій, визначає порядок їх здійснення та захисту.

Принципи цивільного права

Основними принципами цивільного права є:

 • Рівність суб'єктів цивільного права — всі громадяни мають рівні права та обов'язки перед законом.
 • Свобода договору — громадяни можуть вільно укладати договори та визначати їх умови.
 • Захист прав власності — кожен має право володіти, користуватися та розпоряджатися своїм майном.
 • Відшкодування збитків — особа, яка завдала збитків іншій особі, зобов'язана їх відшкодувати.

Галузі цивільного права

Цивільне право поділяється на декілька галузей, основними з яких є:

 • Цивільне право — регулює відносини між громадянами та організаціями у сфері майнових відносин.
 • Сімейне право — регулює відносини між членами сім'ї (шлюб, розлучення, усиновлення тощо).
 • Спадкове право — регулює відносини, пов'язані із переходом майна померлої особи до його спадкоємців.
 • Трудове право — регулює відносини між працівниками та роботодавцями.
 • Житлове право — регулює відносини, пов'язані з житлом.

Адміністративне право

Що таке адміністративне право?

Адміністративне право — це галузь права, яка регулює відносини між органами виконавчої влади та громадянами. Воно встановлює порядок діяльності органів виконавчої влади, їх компетенцію та відповідальність, а також права та обов'язки громадян у відносинах з ними.

Принципи адміністративного права

Основними принципами адміністративного права є:

 • Законність — діяльність органів виконавчої влади повинна здійснюватися на підставі закону та у відповідності з ним.
 • Публічність — діяльність органів виконавчої влади повинна бути відкритою та доступною для громадян.
 • Об'єктивність — органи виконавчої влади повинні приймати рішення на підставі об'єктивних фактів та обставин.
 • Ефективність — діяльність органів виконавчої влади повинна бути ефективною та результативною.

Галузі адміністративного права

Адміністративне право поділяється на декілька галузей, основними з яких є:

 • Загальна частина — регулює загальні питання організації та діяльності органів виконавчої влади.
 • Окремі галузі адміністративного права — регулюють окремі сфери діяльності органів виконавчої влади (фінанси, оподаткування, освіта, охорона здоров'я тощо).

Порівняння цивільного та адміністративного права

Юрисдикція

Цивільне право діє у сфері приватних відносин, адміністративне право — у сфері публічно-правових відносин.

Суб'єкти

Суб'єктами цивільного права є фізичні та юридичні особи, суб'єктами адміністративного права — органи виконавчої влади та громадяни.

Об'єкти

Об'єктами цивільного права є майно та особисті немайнові відносини, об'єктами адміністративного права — діяльність органів виконавчої влади.

Методи регулювання

Цивільне право використовує методи рівних учасників, тобто громадяни та організації мають рівні права та обов'язки, адміністративне право — методи влади та підпорядкування.

Санкції

Цивільне право передбачає майнові санкції, адміністративне право — адміністративні стягнення.

Висновок

Цивільне та адміністративне право є двома важливими галузями права, які регулюють різні сфери відносин. Цивільне право регулює відносини

Тоже интересно