РІЗНИЦЯ МІЖ БУКВОЮ І ЛІТЕРОЮ

Різниця між буквою і літерою: розмова про найменші одиниці писемної мови

Починаючи наше знайомство з мовою, ми перш за все вивчаємо її елементи. Її найменшою одиницею вважається літера. Однак існує також й таке поняття, як буква. Чи є ці дві дефініції синонімами? Ні, адже відмінність між буквами і літерами хоча й незначна, але все-таки є.

Буква як графічний елемент

Буквою визнається графічний знак, що передає звукові елементи мовлення на письмі. Тобто, буква – це те, що ми пишемо або друкуємо, це зображення певного звуку. Якщо говорити про букви української мови, то їх 33. В українському алфавіті є 20 голосних літер, 9 приголосних, 2 літери, що позначають звук [й], та дві літери («ь» та «ъ»), які не позначають жодних звуків.

Літера як одиниця алфавіту

На відміну від літери, літера є одиницею алфавіту, яка чітко пов'язана з певним звуком. Більшість літер української мови передають один звук, але деякі з них можуть позначати відразу два (наприклад, літера «я» позначає звуки [й] і [а]). Отже, літера – це той самий графічний знак, який вказує на конкретний фонетичний звук, або кілька звуків.

Основні відмінності

 1. Буква – графічний знак, літера – одиниця алфавіту.
  Букви призначені для письма, а літери – для запису слів.
 2. Буква передає звукові елементи мови на письмі, а літера – пов’язана з певним звуком.
 3. Буква може позначати відразу два звуки, а літера – тільки один.
 4. Букв у українському алфавіті 33, а літер – 38.

Приклади

Щоб зрозуміти відмінність на конкретному прикладі, візьмемо слово «будинок». У написанні цього слова задіяні 7 букв: «б», «у», «д», «и», «н», «о», «к». Якщо поділити слово на звуки, то можна виділити наступні: [б], [у], [д], [и], [н], [о], [к]. Тобто, звуків у цьому слові 7, а букв – 7.
Буква «я» сама по собі складається з двох графічних елементів («й» та «а»), але при цьому вона вказує тільки на один звук – [йа].

Висновок

Порівняння літер і букв можна провести з допомогою аналогії. Уявімо собі музичну ноту. Якщо буква – це знак, що вказує на певне звучання ноти, то літера – це сама ця нота. Іншими словами, літера – це конкретизація букви. У музиці графічного елемента (знака) немає, а в мові – є. Можна сказати, що букви – це лише символ, а літери – це те, що цей символ позначає.

Часто задаються питання:

 1. Скільки букв в українському алфавіті?
 2. Скільки літер в українському алфавіті?
 3. Що таке буква?
 4. Що таке літера?
 5. Яка різниця між літерою та буквою?

Тоже интересно