Правило Клечковського

Правило Клечковського-Маделунга: Розмова про послідовність заповнення електронів в орбіталях

Чи замислювалися ви коли-небудь, як саме електрони розташовуються навколо атомного ядра? Так робиться не випадково. Існує чітке правило, згідно з яким електрони заповнюють орбіталі, щоб отримати найнижчий можливий рівень енергії. Розгадаємо таємницю цього правила Клечковського-Маделунга та виявимо послідовність заповнення електронів в орбіталях.

Історія Відкриття

Правило Клечковського-Маделунга було вперше сформульоване в 1923 році Всеволодом Клечковським, радянським фізиком і хіміком. Через декілька років, у 1927 році, німецький фізик Ервін Маделунг незалежно прийшов до того ж висновку. Завдяки цьому правило отримало свою другу назву, правило Aufbau (від німецького Aufbauprinzip, що означає "принцип побудови").

Суть Правила:

 1. Електрони заповнюють орбіталі в порядку зростання їхньої енергії. Це означає, що спочатку заповнюються орбіталі з нижчою енергією, і лише потім переходять до вищих рівнів.

 2. У межах кожного рівня енергії орбіталі заповнюються спочатку спареними електронами, а потім – неспареними. Спарені електрони – це два електрони, які мають однаковий спін, тобто однакові за напрямком обертання. Неспарені електрони – це електрони, які мають протилежний спін і обертаються в протилежних напрямках.

 3. Кількість електронів в кожному рівні енергії обмежена. Максимальна кількість електронів, які можуть поміститися на одному рівні енергії, визначається формулою 2n², де n – номер рівня енергії.

Важливість Правила:

Правило Клечковського-Маделунга є одним з найважливіших правил квантової механіки. Воно дозволяє передбачити електронну конфігурацію елементів, а ця конфігурація визначає багато властивостей елементів, включаючи їхню хімічну реакційну здатність.

Висновок:

Правило Клечковського-Маделунга – це фундаментальне правило, що визначає послідовність заповнення електронами електронних орбіталей. Це правило дозволяє передбачити електронну конфігурацію елементів і допомагає зрозуміти їхні хімічні властивості.

Запитання та відповіді:

 • Що таке правило Клечковського-Маделунга?

 • Це правило, яке визначає послідовність заповнення електронами електронних орбіталей.

 • Чому правило Клечковського-Маделунга важливе?

 • Воно допомагає передбачити електронну конфігурацію елементів і зрозуміти їхні хімічні властивості.

 • Як заповнюються електронами орбіталі?

 • Електрони заповнюють орбіталі в порядку зростання їхньої енергії. У межах кожного рівня енергії орбіталі заповнюються спочатку спареними електронами, а потім – неспареними.

 • Як обмежена кількість електронів на кожному рівні енергії?

 • Максимальна кількість електронів, які можуть поміститися на одному рівні енергії, визначається формулою 2n², де n – номер рівня енергії.

 • Які наслідки має правило Клечковського-Маделунга для хімічних властивостей елементів?

 • Правило Клечковського-Маделунга допомагає зрозуміти, чому деякі елементи мають хімічну реакційну здатність, а інші є інертними хімічно.

Тоже интересно