Нерозв’язані проблеми лінгвістики

Питання, перераховані нижче, стосуються нерозв'язаних проблем лінгвістики, тобто тих, для яких не існує рішення. Інші можуть бути позначені як предмет дискусій, отже, це ті проблеми, єдиного рішення для яких (поки) не існує, а є тільки думки окремих лінгвістичних шкіл та вчених.

Лінгвістика – це захоплююча сфера науки, яка вивчає мову та її структуру. Вона розкриває таємниці людського спілкування, дозволяючи нам краще зрозуміти світ, що нас оточує. Однак, поряд з величезними досягненнями, у лінгвістиці існує чимало невирішених проблем. Ці питання залишаються предметом дискусій серед вчених, провокуючи розробку нових теорій та підходів.

I. Невирішені проблеми лінгвістики

 1. Походження мови

Звідки взялася мова? Як виникли перші слова? Чи існувала до них інша форма спілкування? Це питання, яке вже не одне століття не дає спокою лінгвістам та антропологам. Існує безліч теорій, що намагаються пояснити походження мови, але жодної остаточної відповіді поки не знайдено.

 1. Природа мовного знака

Що таке мовний знак? Як пов'язані між собою слово та його значення? Ці питання належать до найскладніших у лінгвістиці. Деякі лінгвісти стверджують, що мовний знак має довільний характер, тобто між словом та його значенням немає внутрішнього зв'язку. Інші, навпаки, вважають, що між формою та змістом мовного знака існує певний зв'язок. Ця дискусія триває вже багато років і все ще не знайшла свого розв'язання.

 1. Універсалії мови

Які спільні риси мають усі мови світу? Чи існують певні мовні універсалії, притаманні всім людям незалежно від їх культури та географічного розташування? Це ще одна нерозв'язана проблема лінгвістики. Деякі дослідники вважають, що такі універсалії існують, а інші стверджують, що їх не існує або існує лише мала їх частина.

 1. Відношення між мовою та мисленням

Чи пов'язані мова та мислення? Чи визначає мова, якою ми говоримо, спосіб нашого мислення? Ці питання є предметом тривалої дискусії між лінгвістами та філософами. Деякі вчені вважають, що мова та мислення тісно пов'язані, і що мова є інструментом мислення. Інші стверджують, що мова є лише засобом вираження думок, які виникають незалежно від мови. Ця дискусія все ще триває і є одним з найскладніших питань у лінгвістиці.

II. Предмети дискусій у лінгвістиці

Крім невирішених проблем, у лінгвістиці існує ряд питань, які є предметом дискусій. Це питання, на які немає однозначної відповіді, і щодо яких існують різні точки зору.

 1. Критерії виділення мови

Що таке мова? Які критерії необхідно враховувати при виділенні мови з інших систем комунікації? Це питання є предметом дискусій серед лінгвістів. Деякі вчені вважають, що мова повинна мати такі ознаки:

 • наявність фонетичної системи;
 • наявність граматичної системи;
 • наявність лексичної системи;
 • наявність системи правил, що регулюють побудову речень.

Інші вчені вважають, що ці критерії є недостатніми, і що мова повинна мати також інші ознаки, наприклад, здатність виражати абстрактні поняття та здатність передавати інформацію в часі та просторі.

 1. Класифікація мов

Як класифікувати мови світу? Існують різні підходи до класифікації мов, і кожен з них має свої переваги та недоліки. Наприклад, можна класифікувати мови за їх генетичною спорідненістю, за їх типологічними властивостями або за їх географічним поширенням.

 • Генетична класифікація мов ґрунтується на припущенні, що всі мови світу походять від однієї або кількох спільних прамов. Цей підхід дозволяє об'єднувати мови в сім'ї та групи мов.
 • Типологічна класифікація мов ґрунтується на зіставленні граматичних систем різних мов. Цей підхід дозволяє виявити спільні риси та відмінності в граматичній структурі мов.
 • Географічна класифікація мов ґрунтується на поширенні мов на певних територіях. Цей підхід дозволяє виявити області, в яких поширені мови однієї сім'ї або групи мов.
 1. Походження індоєвропейської мовної сім'ї

Індоєвропейська мовна сім'я є найбільшою мовною сім'єю в світі. Вона включає більше 400 мов, на яких розмовляють близько 3 мільярдів людей. Походження індоєвропейської мовної сім'ї є предметом дискусій серед лінгвістів. Деякі вчені вважають, що індоєвропейська мовна сім'я виникла в Середній Азії, а інші стверджують, що вона виникла на Близькому Сході.

Висновок

Лінгвістика є захоплюючою сферою науки, яка постійно розвивається. Вона відкриває все нові і нові таємниці мови та її структури. Однак, поряд з величезними досягненнями, у лінгвістиці існує чимало невирішених проблем. Ці питання залишаються предметом дискусій серед вчених, провокуючи розробку нових теорій та підходів. Але саме ці невирішені проблеми роблять лінгвістику настільки цікавою та захоплюючою.

Питання, що часто задаються

 1. Яка найпоширеніша мова у світі?
 2. Скільки мов у світі?
 3. Яка найдавніша мова в світі?
 4. Як виникають нові мови?
 5. Чому мови зникають?

Тоже интересно