НА ЯКИХ РІВНЯХ ІСНУЮТЬ ГРОМАДСЬКІ РАДИ

На яких рівнях існують громадські ради та їх функції

Громадські ради — це дорадчі органи, які створені для залучення громадян до процесу управління державними справами та місцевого самоврядування. Вони є формою громадського контролю за діяльністю влади та можуть існувати на різних рівнях:

1. Громадська рада при Президентові України

Громадська рада при Президентові України є консультативно-дорадчим органом при Президентові України, який здійснює свою діяльність на засадах колегіальності та гласності. Рада створюється з метою забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, а також здійснення громадського контролю за діяльністю Президента України та інших органів державної влади.

2. Громадські ради при Кабінеті Міністрів України

Громадські ради при Кабінеті Міністрів України є консультативно-дорадчими органами, які створюються для забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, а також здійснення громадського контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади.

3. Громадські ради при центральних органах виконавчої влади

Громадські ради при центральних органах виконавчої влади є консультативно-дорадчими органами, які створюються при центральних органах виконавчої влади для забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, а також здійснення громадського контролю за діяльністю цих органів.

4. Громадські ради при місцевих органах державної влади та місцевого самоврядування

Громадські ради при місцевих органах державної влади та місцевого самоврядування є консультативно-дорадчими органами, які створюються при органах місцевого самоврядування та державної виконавчої влади, що діють у межах територіальної громади, для забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації місцевої політики, а також здійснення громадського контролю за діяльністю цих органів.

5. Громадські ради при бюджетних установах

Громадські ради при бюджетних установах є консультативно-дорадчими органами, які створюються при бюджетних установах для забезпечення участі громадськості в управлінні бюджетною установою, а також здійснення громадського контролю за її діяльністю.

Громадські ради виконують такі функції:

  • обговорення та внесення пропозицій щодо проектів нормативно-правових актів, що розробляються або приймаються органом, при якому вони створені;
  • проведення громадських експертиз та громадських слухань;
  • здійснення громадського контролю за діяльністю органу, при якому вони створені;
  • інформування громадськості про діяльність органу, при якому вони створені;
  • сприяння розвитку громадянського суспільства та залучення громадян до процесу управління державними справами та місцевого самоврядування.

Громадські ради є важливим інструментом забезпечення участі громадськості в управлінні державними справами та місцевого самоврядування. Вони дозволяють громадянам висловлювати свою думку з приводу важливих питань, що стосуються їхнього життя, та впливати на прийняття рішень органами влади. Також забезпечують прозорість та підзвітність влади, а також сприяють розвитку громадянського суспільства.

Висновок

Громадські ради на різних рівнях влади відіграють важливу роль у реалізації народовладдя. Вони дають громадянам можливість брати участь в управлінні державними та місцевими справами, контролювати діяльність органів влади і захищати свої інтереси.

5 запитань, що часто задаються по темі статті:

  1. Що таке громадська рада?
  2. Які основні функції громадських рад?
  3. На яких рівнях існують громадські ради?
  4. Хто входить до складу громадських рад?
  5. Як створити громадську раду?

Тоже интересно