НА ЯКІ ДВІ ГРУПИ ПОДІЛЯЮТЬСЯ БЕЗСПОЛУЧНИКОВІ СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ

На які дві групи поділяються безсполучникові складні речення?

У буденному мовленні більшість із нас вживає саме багаточастинні складні речення. Оповідь, опис, міркування, діалог — у всіх цих типах мовлення часто доводиться висловлювати одночасно кілька думок, які поєднуються у спільному повідомленні, але мають окремий зміст. Розмова може нагадувати стрілянину з пістолета: «Вистрілив, вистрілив, вистрілив!». Таким чином утворюються безсполучникові складні речення.

Безсполучникове складне речення (БСР) — це речення, частини якого поєднуються в одне ціле тільки за змістом і інтонаційно, без допомоги сполучників, сполучних слів чи займенників, які вказують на взаємний зв’язок між частинами складного речення.

Безсполучникові складні речення поділяються на дві основні групи:

 1. Зі сурядністю (parallelism): частини такого БСР є рівноправними й незалежними одна від одної. Вони поєднані сурядними відношеннями, тобто наявна логічна неоднорідність, одночасність, послідовність подій чи явищ.

  • З'ясувалося, що перевізника можна обдурити: він віддав гроші, але вантаж затримав.
  • Птахи вже прилетіли, гнізда повиті, відкладені яйця.
  • Прийшов вечір, надворі зовсім потемніло.
 2. З підрядністю (subordination): друга частина БСР приєднується до першої на правах пояснювальної, причинової, умовної тощо. Тобто, друга частина залежить від першої, яка є головною. Вони поєднані підрядними відношеннями, тому в цих БСР виражаються відношення наслідковості, мети, умови, допусту тощо.

  • Вчора був дощ, і тому стежка стала мокрою.
  • Не приходь завтра, бо в мене будуть гості.
  • Якщо добре станеш працювати, то зможеш перейти до наступного класу.

Висновок

Безсполучникові складні речення широко використовуються в різних стилях мовлення, особливо в художньому й розмовному, оскільки вони надають вислову стислості, динамічності.

Запитання, що часто задаються

 1. Які є види безсполучникових складних речень?
 2. Як відрізнити БСР з сурядністю від БСР з підрядністю?
 3. Які особливості БСР з сурядністю?
 4. Які особливості БСР з підрядністю?
 5. Де використовуються безсполучникові СР?

Тоже интересно