Масовидні явища психіки

Масовидні явища психіки – Соціальний вплив та колективна поведінка

1. Соціальний вплив

Людська поведінка часто впливає на поведінка інших людей. Цей феномен відомий як соціальний вплив. Соціальний вплив може бути як позитивним, так і негативним. Позитивний соціальний вплив може мотивувати людей до позитивних дій, таких як волонтерство або пожертвування на благодійність. Негативний соціальний вплив може призвести до негативної поведінки, такої як агресія або злочинність.

1.1. Конформність

Конформність – це тенденція людини узгоджувати свої погляди та поведінку з поглядами та поведінкою інших людей. Конформність може бути як позитивною, так і негативною. Позитивна конформність допомагає людям узгоджуватися з соціальними нормами та цінностями. Негативна конформність може призвести до того, що люди будуть слідувати шкідливим або небезпечним тенденціям.

1.2. Норми та цінності

Соціальні норми та цінності є важливими факторами, що впливають на поведінку людини. Норми є правилами, які регулюють поведінку людей у суспільстві. Цінності є переконаннями про те, що є важливим і правильним. Норми та цінності можуть бути як позитивними, так і негативними. Позитивні норми та цінності допомагають людям жити у злагоді та гармонії. Негативні норми та цінності можуть призвести до конфліктів та злочинності.

2. Колективна поведінка

Під колективною поведінкою розуміється спільна поведінка людей, які стикаються зі спільними проблемами або ситуаціями. Колективна поведінка може бути як позитивною, так і негативною. Позитивна колективна поведінка може призвести до вирішення соціальних проблем та конфліктів. Негативна колективна поведінка може призвести до насильства та руйнувань.

2.1. Натовпи

Натовпи є тимчасовими групами людей, які збираються разом для досягнення певної мети. Натовпи можуть бути як позитивними, так і негативними. Позитивні натовпи можуть об’єднуватися для протесту проти несправедливості або для підтримки соціальної справи. Негативні натовпи можуть бути руйнівними та насильницькими.

2.2. Соціальні рухи

Соціальні рухи – це довготривалі колективні дії, спрямовані на зміну соціальної системи. Соціальні рухи можуть бути як позитивними, так і негативними. Позитивні соціальні рухи можуть призвести до соціальних реформ та поліпшення життя людей. Негативні соціальні рухи можуть призвести до насильства та конфліктів.

3. Психологія натовпу

Психологія натовпу – це область соціальної психології, в якій вивчають поведінку людей у натовпі. Психологія натовпу може допомогти нам зрозуміти, чому люди в натовпі можуть вести себе інакше, ніж коли вони знаходяться поодинці.

3.1. Групова поляризація

Групова поляризація – це явище, яке призводить до посилення початкових поглядів членів групи після обговорення. Це означає, що якщо група початково була розділена на дві частини з різними думками, то після обговорення різниця між цими думками може стати ще більшою.

3.2. Деіндивідуалізація

Деіндивідуалізація – це явище, яке пов’язане з тим, що в натовпі люди відчувають себе менш відповідальними за свої дії. Це може призвести до того, що люди будуть вести себе більш агресивно або неконтрольовано, ніж коли вони знаходяться поодинці.

3.3. Групове мислення

Групове мислення – це явище, яке виникає, коли члени групи настільки прагнуть досягти згоди, що вони ігнорують будь-які докази, які суперечать їхньому початковому рішенню.

Висновок

Масовидні явища психіки є складними та багатогранними. Вони можуть бути як позитивними, так і негативними.

Розуміння цих явищ може допомогти нам краще зрозуміти поведінку людей і зробити наш світ кращим.

Запитання, що часто задаються

  1. Що таке масовидні явища психіки?
  2. Які основні види масових явищ психіки?
  3. Які фактори впливають на поведінку людини в натовпі?
  4. Що таке групова поляризація?
  5. Що таке деіндивідуалізація?

Тоже интересно