Критичні правові дослідження

Критичні правові дослідження (CLS): Новий погляд на право та суспільство

Термін "критичні правові дослідження" (CLS) описує інтелектуальний рух, який виник в правовій думці в 1970-х і 80-х роках, який кидає виклик традиційним уявленням про право та його роль у суспільстві. Прихильники CLS стверджують, що правові інститути не є нейтральними та об'єктивними, а радше відображають приховані інтереси та владні структури.

Розвиток CLS

Витоки CLS можна знайти в працях німецьких правових філософів ХХ століття, таких як Теодор Візель, Герберт Маркузе та Юрген Хабермас. Ці мислителі стверджували, що право не є автономною сферою людської діяльності, а радше тісно пов'язане з економічними, політичними та соціальними силами.

У Сполучених Штатах CLS виник у юридичних школах Єльського та Гарвардського університетів на початку 1970-х років. Серед видатних представників CLS були Роберт Горсуч, Даніель Метьюз, Дункан Кеннеді та Патрісія Джей Вілліс.

Основні положення CLS

Прихильники CLS стверджують, що:

  • Правові інститути не є нейтральними та об'єктивними, а радше відображають приховані інтереси та владні структури.
  • Право не є самодостатньою системою, а тісно пов'язане з економічними, політичними та соціальними силами.
  • Право є інструментом, який використовується правлячим класом для підтримки свого панування.
  • Традиційні підходи до правового аналізу є неповноцінними, оскільки вони не враховують прихованих інтересів та владних структур, що стоять за правовими інститутами.

Вплив CLS

CLS справив значний вплив на правову думку та освіту. Прихильники CLS кинули виклик традиційним уявленням про право та його роль у суспільстві, і їхні праці допомогли підірвати легітимність існуючих правових інститутів.

CLS також вплинув на розвиток інших критичних підходів до права, таких як феміністська правова теорія, критична расова теорія та постмодерністська правова теорія.

Висновок

CLS – це важливий інтелектуальний рух, який кинув виклик традиційним уявленням про право та його роль у суспільстві. Прихильники CLS стверджують, що правові інститути не є нейтральними та об'єктивними, а радше відображають приховані інтереси та владні структури. CLS вплинув на розвиток інших критичних підходів до права, і його праці допомогли підірвати легітимність існуючих правових інститутів.

Часті запитання

  1. Що таке критичні правові дослідження (CLS)?
  2. Коли і де виник CLS?
  3. Які основні положення CLS?
  4. Який вплив CLS мав на правову думку та освіту?
  5. Які інші критичні підходи до права були розроблені під впливом CLS?

Тоже интересно