Композиція (комбінаторика)

Композиції цілих чисел у математиці

Що таке композиція цілого числа?

Композиція цілого числа n – це спосіб запису n в вигляді суми послідовності (строго) додатних цілих чисел. Наприклад, число 5 можна подати в композиції як 3+2, 2+2+1 або 1+1+1+1+1.

Дві композиції цілого числа вважаються різними, якщо вони відрізняються порядком своїх елементів. Наприклад, композиції 3+2 і 2+3 різні, хоча вони обидві представляють число 5.

В математичній літературі композиції чисел часто позначаються за допомогою альфа-нотації. Наприклад, композиція 3+2 цілого числа 5 може бути записана як 5=α3+α2.

Скільки композицій у цілого числа?

Кожне ціле число має скінченне число різних композицій. Число композицій цілого числа n позначається за допомогою p(n). Наприклад, p(5)=7, оскільки існує сім різних композицій числа 5:

3+2
2+2+1
2+1+1+1
1+1+1+1+1
1+1+2+1
1+2+2
5

Формула для обчислення числа композицій

Існує формула для обчислення числа композицій цілого числа n. Вона виглядає так:

p(n) = 2^(n-1)

Наприклад, щоб обчислити число композицій числа 5, потрібно підставити n=5 у формулу:

p(5) = 2^(5-1) = 2^4 = 16

Властивості композицій цілих чисел

Композиції цілих чисел мають ряд властивостей. Деякі з них перераховані нижче:

 • Кожне ціле число n має принаймні одну композицію.
 • Негативні числа не мають жодних композицій.
 • Нуль має одну композицію – порожню послідовність.
 • Кожне натуральне число n має 2^(n-1) різних композицій.
 • Сума чисел у композиції завжди дорівнює самому цілому числу.

Застосування композицій цілих чисел

Композиції цілих чисел використовуються в багатьох областях математики, включаючи теорію чисел, алгебру, аналіз та геометрію. Наприклад, композиції використовуються для:

 • Вивчення властивостей цілих чисел.
 • Доведення математичних теорем.
 • Розв’язування математичних задач.

Висновок

Композиції цілих чисел є важливим поняттям у математиці. Вони використовуються в багатьох областях математики, включаючи теорію чисел, алгебру, аналіз та геометрію. Композиції цілих чисел мають ряд властивостей, які роблять їх корисним інструментом для вивчення математики.

Часто задавані питання

 1. Що таке композиція цілого числа?
 2. Скільки композицій у цілого числа?
 3. Як обчислити число композицій цілого числа?
 4. Які властивості композицій цілих чисел?
 5. Де використовуються композиції цілих чисел?

Тоже интересно