КОЛИ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ HAD?

Граматика англійської мови не завжди є простою і зрозумілою. Найбільше питань виникає щодо використання різних часових форм. Одним з таких непростих часів є Past Perfect, або як його ще називають, had. Треба розібратися у всіх нюансах використання цієї форми дієслова, щоб говорити англійською мовою без помилок. У цій статті ми розглянемо, коли саме використовується had та як правильно його застосовувати.

Що таке Past Perfect?

Past Perfect виражає події, які сталися до певного моменту в минулому або до іншої події, яка сталася в минулому. Цей час використовується, коли ми хочемо підкреслити послідовність дій у минулому. Past Perfect утворюється за допомогою допоміжного дієслова “had” та основної форми дієслова.

Коли використовується Past Perfect?

Основне використання Past Perfect – це показати, що одна подія сталася до іншої в минулому. Розглянемо декілька прикладів, щоб краще зрозуміти це правило.

1. Подія, яка сталася до певного моменту в минулому:

Наприклад: “I had already finished my homework by the time my friend called me.” (Я вже закінчив домашнє завдання до того, як мене подзвонив друг). У цьому реченні закінчення домашнього завдання сталося до того моменту, коли подзвонив друг.

2. Подія, яка сталася до іншої події в минулому:

Наприклад: “She was surprised because she had never seen such a beautiful sunset before.” (Вона була здивована, бо ніколи раніше не бачила такого чудового закату). В даному реченні побачення чудового закату відбулося до події, коли вона була здивована.

Порівняльні форми Past Perfect

Past Perfect може використовуватися в порівняльних конструкціях, щоб порівняти одну подію з іншою в минулому. В такому випадку ми використовуємо слово “than”. Наприклад:

1. Більш рання подія:

“She had read more books than her brother.” (Вона прочитала більше книжок, ніж її брат). У цьому реченні ми порівнюємо кількість прочитаних книжок двох людей в минулому.

2. Менш рання подія:

“He had less money than his friend.” (У нього було менше грошей, ніж у його друга). Тут ми порівнюємо кількість грошей у двох людей.

Підсумок

Past Perfect, або had, використовується для показу послідовності дій у минулому. Він виражає те, що одна подія сталася до іншої або до певного моменту в минулому. Цей час часто використовується для розповіді про події, які вже сталися до певного моменту у минулому, або для порівняння однієї події з іншою в минулому. Вивчення правильного використання Past Perfect допоможе вам говорити англійською мовою більш впевнено та правильно.

Часто задавані питання:

  1. Які є основні використання Past Perfect?
  2. Як правильно утворити Past Perfect час?
  3. Як використовувати Past Perfect у порівняльних конструкціях?
  4. Чи можна використовувати Past Perfect без основної форми дієслова?
  5. Які ще часові форми в англійській мові виражають послідовність дій в минулому?

Тоже интересно