Коцюбинський Хома Михайлович

Хома Коцюбинський: Людина енциклопедичних знань

Хома Коцюбинський, молодший брат відомого українського письменника Михайла Коцюбинського, був не менш талановитою особистістю. Він залишив вагомий слід в українській літературі та літературознавстві.

Життя, пов'язане з літературою

Хома Коцюбинський народився 19 жовтня 1870 року в місті Вінниця. З дитинства він був оточений книгами та інтелектуальними розмовами. Батько, Михайло Михайлович Коцюбинський, працював міським суддею, а мати, Гликерія Максимівна, займалася вихованням дітей. Хома навчався в місцевій гімназії, де проявив блискучі здібності до мов та літератури. Після закінчення гімназії він вступив до Київського університету на історико-філологічний факультет. Саме там він почав серйозно цікавитися українською літературою та історією.

Співпраця з видатними українськими діячами

У студентські роки Хома Коцюбинський познайомився з багатьма видатними українськими діячами культури. Він був близьким другом Миколи Лисенка, Володимира Антоновича та Лесі Українки. Разом вони обговорювали питання національної свідомості та розвитку української культури. Хома також брав активну участь у діяльності студентського літературно-наукового товариства, де виступав з доповідями та статтями з питань української літератури.

Повернення до Чернігова

Після закінчення університету Хома Коцюбинський повернувся до рідного Чернігова. Там він працював учителем історії та російської мови у місцевій гімназії. Крім того, він активно займався краєзнавством і публікував статті про історію та культуру Чернігівщини. У 1918 році Хома став членом Української Центральної Ради, а згодом очолив Чернігівський губернський комітет освіти.

Наукова та літературна діяльність

Хома Коцюбинський був відомим літературознавцем. Він написав багато статей і книг про творчість українських письменників, зокрема Тараса Шевченка, Миколи Гоголя, Лесі Українки та Михайла Коцюбинського. Він також займався збиранням та дослідженням українського фольклору. Крім того, Хома пробував себе в художній літературі. Він написав кілька оповідань та повістей, у яких відображав життя рідного краю та долю українського народу.

Наследок

Хома Коцюбинський помер 1 травня 1956 року в Чернігові. Він залишив після себе величезну наукову та літературну спадщину. Його праці внесли вагомий вклад в українську культуру та літературознавство. Хома Коцюбинський був людиною енциклопедичних знань та широкого кругозору. Він був патріотом своєї батьківщини та віддав багато зусиль для розвитку української культури.

Запитання, що часто задаються:

  1. Які основні етапи життя та діяльності Хоми Коцюбинського?
  2. Які твори написав Хома Коцюбинський?
  3. Як він вплинув на розвиток української культури та літератури?
  4. Які його зв'язки з іншими видатними українськими діячами?
  5. Чому творчість Хоми Коцюбинського є актуальною і сьогодні?

Тоже интересно