ХТО ВНОСИТЬ ЗМІНИ ДО СТАТУТУ?

Хто вносить зміни до статуту?

Статут є важливим юридичним документом, що регулює діяльність будь-якої організації, зокрема й підприємства. У ньому визначаються основні положення діяльності підприємства, його мета, структуру, права та обов'язки учасників тощо.

Зміни до статуту вносяться з різних причин, наприклад, у зв'язку зі зміною законодавства, розширенням діяльності підприємства, зміною складу учасників тощо. Процедура внесення змін до статуту підприємства визначена в статті 17 Закону України "Про господарські товариства".

Відповідно до цієї статті, зміни до статуту підприємства вносяться загальними зборами учасників. Рішення про внесення змін до статуту приймається більшістю голосів від загальної кількості голосів учасників, присутніх на зборах.

Якщо статутом передбачено, що для внесення змін до нього потрібна кваліфікована більшість голосів, то таке рішення приймається більшістю голосів від загальної кількості голосів учасників, присутніх на зборах.

Які документи потрібні для внесення змін до статуту?

Для внесення змін до статуту підприємства потрібно подати такі документи:

 • протокол загальних зборів учасників підприємства, на якому було прийнято рішення про внесення змін до статуту;
 • текст змін до статуту;
 • державне свідоцтво про реєстрацію підприємства;
 • копія паспорта керівника підприємства;
 • довіреність на представника підприємства, якщо подання документів здійснюється уповноваженою особою.

Які наслідки внесення змін до статуту?

Внесення змін до статуту підприємства може мати різні наслідки, залежно від змісту цих змін. Наприклад, зміна назви підприємства може призвести до необхідності переоформлення всіх документів, що містять цю назву. Зміна структури підприємства може призвести до необхідності внесення змін до реєстраційних документів підприємства. Зміна складу учасників підприємства може призвести до зміни податкового режиму підприємства.

Які ризики пов'язані з внесенням змін до статуту?

Внесення змін до статуту підприємства пов'язано з певними ризиками, наприклад:

 • ризик несвоєчасного внесення змін до статуту;

 • ризик помилок у тексті змін до статуту;

 • ризик втрати юридичної сили статуту;

 • ризик виникнення спорів між учасниками підприємства з приводу внесених змін до статуту.

Як мінімізувати ризики, пов'язані з внесенням змін до статуту?

Щоб мінімізувати ризики, пов'язані з внесенням змін до статуту підприємства, необхідно:

 • своєчасно вносити зміни до статуту;

 • ретельно перевіряти текст змін до статуту перед їх поданням до реєстраційного органу;

 • зберігати всі документи, що стосуються внесення змін до статуту;

 • у разі виникнення спорів між учасниками підприємства з приводу внесених змін до статуту звертатися до суду.

Висновок

Внесення змін до статуту підприємства – це важлива юридична процедура, яка може мати різні наслідки. Щоб мінімізувати ризики, пов'язані з внесенням змін до статуту, необхідно дотримуватися встановленого порядку внесення змін та ретельно перевіряти текст змін до статуту перед їх поданням до реєстраційного органу.

Часто задавані питання

 1. Які зміни до статуту підприємства можна вносити без проведення загальних зборів учасників?

Без проведення загальних зборів учасників можна вносити зміни до статуту, що не стосуються основних положень діяльності підприємства. Прикладами таких змін є зміна адреси підприємства, зміна банківських реквізитів підприємства, зміна складу виконавчого органу підприємства тощо.

 1. Які зміни до статуту підприємства потребують нотаріального посвідчення?

Нотаріального посвідчення потребують зміни до статуту, що стосуються зміни назви підприємства, зміни розміру статутного капіталу підприємства, зміни структури підприємства, зміни складу учасників підприємства тощо.

 1. Які наслідки несвоєчасного внесення змін до статуту підприємства?

Несвоєчасне внесення змін до статуту підприємства може призвести до накладення на підприємство адміністративного штрафу. Крім того, несвоєчасне внесення змін до статуту може призвести до виникнення спорів між учасниками підприємства з приводу внесених змін.

 1. Як можна дізнатися про внесені зміни до статуту підприємства?

Дізнатися про внесені зміни до статуту підприємства можна на інформаційному порталі Міністерства юстиції України.

 1. Куди звернутися за допомогою у внесенні змін до статуту підприємства?

За допомогою у внесенні змін до статуту підприємства можна звернутися до нотаріуса, адвоката, податкової інспекції або реєстраційного органу.

Тоже интересно