ХТО МОЖЕ РОЗРОБЛЯТИ ПРОФЕСІЙНІ СТАНДАРТИ?

Хто може розробляти професійні стандарти?

Професійні стандарти – це документи, що визначають вимоги до кваліфікації фахівців певної професії. Вони розробляються з урахуванням потреб ринку праці та повинні відповідати сучасним тенденціям розвитку технологій та науки.

Хто може розробляти професійні стандарти?

Відповідно до законодавства, професійні стандарти розробляються:

 • міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади;
 • роботодавцями та їх об'єднаннями;
 • професійними спілками;
 • навчальними закладами;
 • науковими установами.

Як розробляються професійні стандарти?

Розробка професійних стандартів здійснюється за такою схемою:

 1. Ініціатор розробки стандарту звертається до Міністерства праці та соціальної політики України з проханням включити стандарт до плану розробки.
 2. Міністерство розглядає звернення і приймає рішення про включення стандарту до плану.
 3. Ініціатор розробки створює робочу групу, до складу якої входять представники роботодавців, професійних спілок, навчальних закладів, наукових установ та інших зацікавлених сторін.
 4. Робоча група розробляє проект стандарту відповідно до вимог законодавства.
 5. Проект стандарту проходить громадське обговорення.
 6. Міністерство розглядає проект стандарту і приймає рішення про його затвердження.
 7. Затверджений стандарт публікується в офіційному друкованому виданні Міністерства праці та соціальної політики України.

Які вимоги висуваються до професійних стандартів?

Професійні стандарти повинні відповідати таким вимогам:

 • бути обґрунтованими та актуальними;
 • відповідати сучасним тенденціям розвитку технологій і науки;
 • враховувати потреби ринку праці;
 • бути чіткими і зрозумілими;
 • не містити дискримінаційних положень.

Які переваги мають професійні стандарти?

Професійні стандарти мають такі переваги:

 • сприяють підвищенню якості підготовки фахівців;
 • допомагають роботодавцям правильно оцінювати кваліфікацію працівників;
 • забезпечують захист прав працівників на гідні умови праці;
 • сприяють розвитку професійної мобільності.

Висновок

Професійні стандарти є важливим інструментом для підвищення якості підготовки фахівців та забезпечення захисту прав працівників. Вони розробляються за участю представників роботодавців, професійних спілок, навчальних закладів, наукових установ та інших зацікавлених сторін, що дозволяє враховувати потреби ринку праці та сучасні тенденції розвитку технологій і науки.

Поширені питання

 • Хто може ініціювати розробку професійного стандарту?
 • Який порядок розробки професійних стандартів?
 • Які вимоги висуваються до професійних стандартів?
 • Які переваги мають професійні стандарти?
 • Як професійні стандарти використовуються на практиці?

Тоже интересно