ЩО ТАКЕ ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАРІАТ

Що таке Генеральний Секретаріат?

Генеральний секретаріат — це основний адміністративний орган Організації Об'єднаних Націй, який забезпечує її повсякденну роботу та надає підтримку Генеральному секретарю в реалізації його функцій. Щоб детальніше розібрати визначення, слід спершу пояснити, що Генеральна Асамблея ООН складається з усіх держав-членів ООН. Вона розглядає всі питання, що входять до сфери діяльності Організації та може приймати резолюції з будь-якого питання в межах Статуту Організації.

Функції Генерального секретаріату

Генеральний секретаріат виконує широкий спектр функцій, у тому числі:

 • Забезпечує надання послуг Генеральній Асамблеї, Раді Безпеки, Економічній та Соціальній Раді та іншим органам ООН.
 • Підтримує зв'язок з урядами держав-членів та іншими міжнародними організаціями.
 • Збирає та аналізує інформацію з різних джерел і готує звіти для органів ООН.
 • Надає технічну та фінансову допомогу державам-членам в реалізації їхніх програм розвитку.
 • Забезпечує адміністративну та кадрову підтримку органів та персоналу ООН.

Структура Генерального секретаріату

Генеральний секретаріат очолюється Генеральним секретарем ООН, який призначається Генеральною Асамблеєю за рекомендацією Ради Безпеки. Генеральний секретар обирається на п'ятирічний термін і може бути переобраний на другий термін.

Генеральному секретарю допомагають заступники Генерального секретаря, які очолюють різні департаменти та підрозділи Генерального секретаріату.

Департаменти Генерального секретаріату

Генеральний секретаріат складається з багатьох департаментів, кожен з яких відповідає за певну сферу діяльності ООН. Деякі з основних департаментів включають:

 • Департамент з політичних питань (ДПП) — відповідає за підтримку діяльності Ради Безпеки та інших політичних органів ООН.
 • Департамент з питань економічних і соціальних питань (ДПЕС) — відповідає за координацію економічної та соціальної діяльності ООН.
 • Департамент з операцій з підтримки миру (ДОПСМ) — відповідає за планування, підготовку та проведення операцій з підтримки миру ООН.
 • Департамент з питань управління (ДУ) — відповідає за управління людськими ресурсами, фінансами та інформаційними технологіями ООН.
 • Департамент громадської інформації (ДГІ) — відповідає за інформування громадськості про діяльність ООН.

Висновок

Генеральний секретаріат є важливим органом ООН, який забезпечує щоденну роботу Організації. Генеральний секретаріат надає підтримку Генеральному секретарю ООН та допомагає йому в реалізації його функцій.

Часто задавані питання

 1. Що таке Генеральний секретаріат?
 2. Які функції виконує Генеральний секретаріат?
 3. Яка структура Генерального секретаріату?
 4. Які основні департаменти Генерального секретаріату?
 5. Хто очолює Генеральний секретаріат?

Тоже интересно