ХРЕБТОВА АРТЕРІЯ ВІДХОДИТЬ ВІД ДУГИ АОРТИ,ВХОДИТЬ В КАНАЛ ПОПЕРЕЧНИХ ВІДРОСТКІВ НА РІВНІ ПʼЯТОГО ШИЙНОГО ХРЕБЦЯ.ЯКІ МʼЯЗИ МОЖУТЬ СТВОРЮВАТИ ДИНАМІЧНУ ПОЗИЦІЙНУ КОМПРЕСІЮ АРТЕРІЇ НА МЕЖІ СЕГМЕНТІВ V1 -V2 ПРИ ВИНИКНЕННІ ТУНЕЛЬНОЇ МʼЯЗОВОЇ КОМПРЕСІЇ?

Яка відповідь є правильною?

  • Довгий мʼяз шиї створює медіальний варіант компресії;
  • Передній східчастий мʼяз та міжпоперечні мʼязи тиснуть на артерію з латеральної сторони;
  • На вході в канал поперечних відростків компресійний вплив створюють довгий мʼяз шиї та довгий мʼяз голови, що затискають артерію з латеральної та медіальної сторони;
  • Передній та середній східчасті мʼязи перекривають устя хребтової артерії в міжсхідчастому просторі;

Динамічна позиційна компресія хребтової артерії на межі сегментів V1-V2

Хребтова артерія є однією з основних артерій, що постачають кров’ю головний мозок. Вона бере свій початок від дуги аорти та проходить через канал поперечних відростків шийних хребців, забезпечуючи кровопостачання структур задньої черепної ямки та спинного мозку.

На межі сегментів V1-V2 (першої та другої частини в каналі поперечних відростків) хребтова артерія може зазнавати динамічної позиційної компресії, що призводить до порушення кровообігу в цій ділянці. Розуміння м’язів, що створюють цю компресію, є критичним для визначення та лікування цього стану.

Серед запропонованих варіантів відповідей найбільш правильним є:

На вході в канал поперечних відростків компресійний вплив створюють довгий м’яз шиї та довгий м’яз голови, що затискають артерію з латеральної та медіальної сторони.

Цей варіант правильно вказує на те, що на вході в канал поперечних відростків, де хребтова артерія входить у канал на рівні п’ятого шийного хребця, її компресія виникає через поєднаний вплив довгого м’яза шиї, який прикріплюється до поперечних відростків шийних хребців з медіальної сторони, та довгого м’яза голови, який прикріплюється до поперечних відростків з латеральної сторони. Під час певних рухів голови та шиї ці м’язи можуть затискати хребтову артерію, викликаючи зменшення кровотоку до мозку.

Інші варіанти відповідей також містять частково правильну інформацію, але не є повністю точними:

* Довгий м’яз шиї створює медіальний варіант компресії: Хоча довгий м’яз шиї справді вносить свій вклад у медіальну компресію хребтової артерії, він не є єдиним м’язом, що створює цей тип компресії.
* Передній східчастий м’яз та міжпоперечні м’язи тиснуть на артерію з латеральної сторони: Передній східчастий м’яз і міжпоперечні м’язи також можуть брати участь у латеральній компресії хребтової артерії, але вони не є основними м’язами, що викликають цю компресію.
* Передній та середній східчасті м’язи перекривають устя хребтової артерії в міжсхідчастому просторі: Передній та середній східчасті м’язи не залучені до компресії хребтової артерії на межі сегментів V1-V2, оскільки вони не проходять через канал поперечних відростків.

Отже, найбільш правильним і повним варіантом відповіді є той, що вказує на динамічну компресію хребтової артерії довгим м’язом шиї та довгим м’язом голови на вході в канал поперечних відростків.

Тоже интересно