Глутатіонредуктаза

GSR (Glutathione-disulfide Reductase): Антиоксидантний фермент, що захищає від окислювального стресу

Що таке GSR?

GSR (Glutathione-disulfide Reductase) — це фермент, який відіграє ключову роль в антиоксидантному захисті клітин від шкідливого впливу окислювального стресу. Він каталізує відновлення дисульфідної форми глутатіону (GSSG) до відновленої форми глутатіону (GSH), тим самим підтримуючи пул внутрішньоклітинного GSH в активному стані.

Де розташований ген GSR у людей?

У людей ген GSR розташований на короткому плечі 8-ї хромосоми. Його точне розташування — 8p21.3.

Яка структура білка GSR?

Білок GSR складається з 522 амінокислот. Його молекулярна маса становить 56 257. Білок має дві структурні домени: дисульфідну домен і NADPH-зв'язуючий домен.

Яка функція GSR?

Основна функція GSR — відновлення дисульфідної форми глутатіону (GSSG) до відновленої форми глутатіону (GSH). Глутатіон — це важливий антиоксидант, який бере участь у багатьох біологічних процесах, в тому числі в нейтралізації вільних радикалів і захисті клітин від пошкодження.

Яке значення має GSR для здоров'я?

GSR відіграє важливу роль у захисті організму від окислювального стресу. Окислювальний стрес — це стан, при якому в організмі утворюється надмірна кількість вільних радикалів, які можуть пошкоджувати клітини та тканини. GSR допомагає нейтралізувати вільні радикали та захищати клітини від пошкодження.

Висновок

GSR — це важливий фермент, який відіграє ключову роль в антиоксидантному захисті організму. Він допомагає нейтралізувати вільні радикали та захищати клітини від пошкодження.

Часто задавані питання

  1. Що таке GSR?
  2. Де розташований ген GSR у людей?
  3. Яка структура білка GSR?
  4. Яка функція GSR?
  5. Яке значення має GSR для здоров'я?

Тоже интересно