Формула Ньютона — Ляйбніца

Формула Ньютона-Ляйбніца: потужний інструмент для обчислення інтегралів

У математиці, інтегрування є одним з найбільш фундаментальних і потужних інструментів для вивчення функцій, обчислення площ, об'ємів і багатьох інших геометричних і фізичних величин. А серед усіх методів інтегрування, формула Ньютона-Ляйбніца виділяється як один з найуніверсальніших і широко використовуваних.

Передумови та історична перспектива

Перш ніж ми зануримося в глибини формули Ньютона-Ляйбніца, корисно зробити паузу і зрозуміти, як вона розвивалася з плином часу. Ще в стародавній Греції, Архімед заклав основи для обчислення площ і об'ємів за допомогою свого методу вичерпування. Цей метод, хоча й грубий, став стартовою точкою для більш просунутих і точних методів.

1. Огляд формули Ньютона-Ляйбніца

Формула Ньютона-Ляйбніца є центральною теоремою в інтегральному численні. Вона встановлює зв'язок між двома ключовими операціями: похідною та інтегралом. Вона стверджує, що якщо функція $f(x)$ є неперервною на інтервалі $[a, b]$, тоді визначений інтеграл від $f(x)$ від $a$ до $b$ дорівнює різниці значень первісної функції $F(x)$ при верхній і нижній межах інтегрування:

$$\int_{a}^{b} f(x) dx = F(b) – F(a)$$

Де $F(x)$ є первісною функцією $f(x)$, тобто функція, похідна якої дорівнює $f(x)$.

2. Значення формули Ньютона-Ляйбніца

Значення формули Ньютона-Ляйбніца є величезним у багатьох областях математики і її практичного застосування. Вона дозволяє:

 • Обчислювати площі під кривими, які представляють функції.
 • Визначати об'єми тіл, утворених обертанням графіків функцій навколо осей координат.
 • Розраховувати довжини кривих, заданих параметричними рівняннями.
 • Знаходити центри мас і моменти інерції тіл.
 • Розв'язувати диференціальні рівняння, які зустрічаються в різних областях науки і техніки.

3. Геометрична інтерпретація

Геометрична інтерпретація формули Ньютона-Ляйбніца полягає в тому, що визначений інтеграл від функції $f(x)$ на інтервалі $[a, b]$ дорівнює площі області, обмеженої графіком функції $y = f(x)$, віссю $Ox$ і прямими $x = a$ і $x = b$.

4. Застосування формули Ньютона-Ляйбніца

Формула Ньютона-Ляйбніца має широкий спектр застосування в різних галузях науки і техніки:

 • У фізиці вона використовується для обчислення роботи, виконаної силою, потенційної та кінетичної енергії, а також потоку рідини.
 • У економіці вона застосовується для розрахунку сукупного доходу, збитку або прибутку за певний період часу.
 • У біології вона використовується для моделювання росту популяції та інших біологічних процесів.
 • У інженерії вона застосовується для розрахунку навантажень на конструкції, визначення центру мас тіл і розв'язання багатьох інших задач.

Висновок

Формула Ньютона-Ляйбніца слугує потужним інструментом для вирішення широкого кола математичних і практичних проблем, від обчислення площ і об'ємів до розв'язання диференціальних рівнянь. Її значення в науці і техніці важко переоцінити.

Часті запитання

 1. Що таке інтеграл?

Інтеграл є математичною операцією, що обчислює площу під кривою функції на заданому інтервалі.

 1. Що таке формула Ньютона-Ляйбніца?

Формула Ньютона-Ляйбніца пов'язує інтеграл з похідною, дозволяючи обчислити інтеграл, знайшовши первісну похідної.

 1. Яке значення формули Ньютона-Ляйбніца?

Формула Ньютона-Ляйбніца є фундаментальною теоремою інтегрального числення і має широкий спектр застосування в математиці і її практичних галузях.

 1. Де застосовується формула Ньютона-Ляйбніца?

Формула Ньютона-Ляйбніца використовується в різних галузях, включаючи фізику, економіку, біологію, інженерію, і багато інших.

 1. Хто відкрив формулу Ньютона-Ляйбніца?

Формулу Ньютона-Ляйбніца незалежно відкрили Ісаак Ньютон і Готфрід Вільгельм Ляйбніц у XVII столітті.

Тоже интересно