ФІРМА В ПОЛЬЩІ ПОДАТКИ

Податки для фірм у Польщі

Польща пропонує привабливий податковий режим для іноземних інвесторів та власників бізнесу. Основними податками, які сплачують підприємства у Польщі, є:

Податок на прибуток підприємств (CIT)

CIT — це корпоративний податок на прибуток, який стягується з компаній, зареєстрованих у Польщі. Стандартна ставка CIT становить 19%, однак застосовуються різноманітні пільги та винятки. Наприклад, ставка CIT для малих та середніх підприємств (МСП) становить 9% для прибутку до 2 млн євро.

Податок на додану вартість (ПДВ)

ПДВ — непрямий податок, який стягується з товарів та послуг, споживаних на території Польщі. Стандартна ставка ПДВ становить 23%, але для певних товарів та послуг застосовуються знижені ставки. Наприклад, ставка ПДВ на продукти харчування та напої становить 8%.

Податок на нерухомість (ППН)

ППН — місцевий податок, який стягується з власників нерухомості. Ставка ППН встановлюється місцевою владою та може відрізнятися залежно від місця розташування нерухомості.

Податок на дивіденди

Податок на дивіденди стягується з акціонерів, які отримують дивіденди від своїх компаній. Стандартна ставка податку на дивіденди становить 19%, але застосовуються різноманітні пільги та винятки. Наприклад, податок на дивіденди звільняється для акціонерів-резидентів Польщі.

Податок на прибуток фізичних осіб (PIT)

PIT — це податок на дохід, який сплачують окремі особи, що проживають у Польщі. Ставка PIT прогресивна, залежно від рівня доходу. Базова ставка PIT становить 17%, а максимальна ставка становить 32%.

Пільги та винятки

Уряд Польщі пропонує ряд податкових пільг та винятків для залучення іноземних інвестицій та підтримки бізнесу. Серед цих пільг:

* Звільнення від CIT для новостворених підприємств протягом перших двох років діяльності
* Вищий податковий вирахування для досліджень та розробок
* Пільги для інвесторів, які вкладають кошти в спеціальні економічні зони

Обов’язки подання податкової декларації

Фірми у Польщі зобов’язані подавати податкові декларації до Управлінняскарбового (податкове управління Польщі). Терміни подання декларацій відрізняються залежно від типу податку. Наприклад, декларація з CIT повинна бути подана протягом 3 місяців після закінчення фінансового року, а декларація з ПДВ повинна бути подана щомісяця.

Сплата податків

Фірми у Польщі можуть здійснювати сплату податків через Інтернет-банкінг, поштою або у відділеннях банку. Для кожного типу податку передбачені конкретні рахунки, на які необхідно здійснювати сплату.

Відповідальність за невиконання податкових зобов’язань

Фірми, які не виконують свої податкові зобов’язання, підлягають штрафам та іншим санкціям. На розмір штрафу впливає сума неуплаченого податку та період затримки.

Рекомендовані найкращі практики ведення податкового обліку

Для забезпечення відповідності податковим вимогам фірмам у Польщі рекомендується:

* Зареєструватися в Управлінніскарбового
* Отримати податковий ідентифікаційний номер (NIP)
* Вести точний податковий облік
* Своєчасно подавати податкові декларації
* Сплачувати податки у повному обсязі та вчасно
* Зберігати податкову документацію

Додаткову інформацію та підтримку щодо податкової системи Польщі можна отримати на веб-сайті Управлінняскарбового (https://www.podatki.gov.pl/).

Запитання 1: Які основні податки, які необхідно сплачувати firmie в Польщі?

Відповідь: Основні податки, які необхідно сплачувати firmie в Польщі:

 • Корпоративний податок на прибуток (CIT): 9% – 19% залежно від доходу
 • Податок на додану вартість (ПДВ): 23%, 8%, 5% або 0% залежно від товару або послуги
 • Податок на доходи фізичних осіб (PIT): 17% або 32% залежно від розміру доходу

Запитання 2: Як розраховується корпоративний податок на прибуток (CIT)?

Відповідь: CIT розраховується як 9% від оподатковуваного доходу для малих підприємств (дохід до 2 мільйонів євро) та 19% для великих підприємств (дохід понад 2 мільйони євро). Оподатковуваний дохід розраховується шляхом віднімання дозволених витрат та амортизації від валового доходу.

Запитання 3: Яка ставка ПДВ застосовується до різних товарів та послуг у Польщі?

Відповідь: У Польщі застосовуються такі ставки ПДВ:

 • 23%: більшість товарів та послуг
 • 8%: основні продукти харчування, житлові будинки
 • 5%: книги, журнали, квитки на громадський транспорт
 • 0%: експорт, фінансові послуги

Запитання 4: Як сплачуються податки у Польщі?

Відповідь: Податки в Польщі сплачуються електронним шляхом через Національну податкову адміністрацію (KAS). Фірми зобов'язані подавати регулярні податкові декларації та сплачувати податки відповідно до наведених нижче термінів:

 • CIT: щоквартально або щомісяця залежно від доходу
 • ПДВ: щомісячно або щоквартально залежно від обороту
 • PIT: щорічно

Запитання 5: Які податкові пільги доступні для firm у Польщі?

Відповідь: У Польщі доступно кілька податкових пільг для firm, включаючи:

 • Знижені ставки CIT для малих підприємств та стартапів
 • Пільги на дослідження та розробки
 • Податкові вирахування на інвестиції
 • Знижені ставки ПДВ для певних товарів та послуг

Тоже интересно