ДЛЯ ЧОГО ВИКОРИСТОВУЮТЬ SQL В ACCESS

Використання SQL у Microsoft Access

SQL (Structured Query Language) — це мова програмування, яка спеціально розроблена для роботи з базами даних. Вона дозволяє створювати, змінювати, вилучати та виконувати запити до баз даних. У Microsoft Access SQL є невід’ємною частиною системи управління базами даних (СУБД), що дозволяє користувачам взаємодіяти з даними за допомогою інтуїтивно зрозумілого графічного інтерфейсу.

У Microsoft Access SQL використовується для широкого спектру завдань з управління базами даних, зокрема:

* Створення та модифікація схем баз даних: SQL дозволяє створювати нові бази даних, таблиці, стовпці та обмеження. Він також дозволяє додавати нові рядки до існуючих таблиць і оновлювати або видаляти наявні записи.

* Запити до даних: SQL є основним засобом обробки та вилучення даних з бази даних Access. За допомогою SQL можна формулювати складні запити, які повертають певні рядки з таблиці або підмножини даних на основі певних умов. Доступні різні типи запитів, включаючи запити на вибірку, вставку, оновлення та видалення.

* Створення звітів та форм: SQL можна використовувати для створення звітів і форм, які відображають дані з бази даних. Звіти та форми можуть бути використані для представлення даних у наочному та зрозумілому форматі.

* Автоматизація завдань: SQL можна використовувати для автоматизації повторюваних завдань з управління базами даних, таких як регулярне очищення даних або резервне копіювання баз даних. Ці завдання можна виконувати за допомогою так званих макросів SQL, які дозволяють користувачам записувати та виконувати набір команд SQL.

* Інтеграція з іншими програмами: SQL можна використовувати для інтеграції даних з Microsoft Access з іншими програмами або службами. Це дозволяє обмінюватися даними між різними системами та створювати спільні бізнес-рішення.

Знання SQL є важливим для ефективної роботи з Microsoft Access. Оскільки SQL є стандартизованою мовою, навички, набуті в Access, можна перенести на інші СУБД, такі як MySQL, Oracle або SQL Server.

В Access SQL можна використовувати двома основними способами:

1. За допомогою візуальних інструментів: Access надає покроковий майстер запитів та інші інструменти, які дозволяють створювати запити SQL без необхідності писати код вручну. Цей метод особливо корисний для початківців, які не знайомі зі SQL.

2. За допомогою вікна SQL-запитів: Користувачі Access також можуть писати та виконувати SQL-запити за допомогою вікна SQL-запитів, яке дозволяє вводити SQL-команди вручну. Цей метод підходить для більш досвідчених користувачів, які бажають мати повний контроль над своїми запитами.

Загалом, SQL є потужним інструментом, який значно розширює можливості Microsoft Access як системи управління базами даних. Він дозволяє користувачам виконувати більш складні та ефективні операції з даними, створювати корисні звіти та форми, автоматизувати завдання та інтегрувати дані з іншими системами.

1. Які основні переваги використання SQL у Microsoft Access?

SQL (Structured Query Language) надає різноманітні переваги при використанні в Access, серед яких:

 • Покращена продуктивність: SQL оптимізує пошук і вибірку даних, що призводить до підвищення швидкості виконання запитів.
 • Гнучкість: SQL дозволяє виконувати складні запити та маніпуляції з даними, недоступні через графічний інтерфейс Access.
 • Автоматизація: Скрипти SQL можна використовувати для автоматизації завдань із керування даними, що економить час і зменшує ймовірність помилок.
 • Обмін даними: SQL є стандартизованою мовою, що дозволяє легко обмінюватися даними з іншими базами даних і програмами.
 • Покращена безпека: Використання параметризованих запитів SQL допомагає запобігти атакам із впровадженням SQL, захищаючи базу даних від несанкціонованого доступу.

2. Як створити простий запит SQL у Access?

Щоб створити простий запит SQL у Access, виконайте такі дії:

 1. На вкладці "Створення" натисніть "Конструктор запитів".
 2. Перетягніть поля, які потрібно вибрати, на сітку "Поле".
 3. У рядку "Умова відбору" вкажіть будь-які умови для фільтрації результатів.
 4. Клацніть "Запуск", щоб виконати запит і переглянути результати у вікні табличного виду.

3. Які типи запитів SQL підтримуються в Access?

Access підтримує широкий спектр типів запитів SQL, серед яких:

 • Запити на вибірку: Отримують дані з таблиць.
 • Запити на створення: Створюють нові таблиці або об'єкти бази даних.
 • Запити на оновлення: Змінюють дані в існуючих таблицях.
 • Запити на видалення: Видаляють дані з існуючих таблиць.
 • Об'єднані запити: Об'єднують дані з двох або більше таблиць.
 • Підзапити: Запити вкладені в інші запити.

4. Для яких цілей можна використовувати запити на оновлення SQL в Access?

Запити на оновлення SQL використовуються для внесення змін до даних у таблицях. Деякі приклади їх застосування:

 • Оновлення кількох записів: Одночасне оновлення декількох записів за певними умовами.
 • Видалення застарілих даних: Видалення записів, які відповідають заданим критеріям.
 • Змінення структури таблиці: Додавання нових полів або зміна типу даних існуючих полів.
 • Переміщення даних між таблицями: Переміщення записів з однієї таблиці в іншу.
 • Імпорт та експорт даних: Імпорт даних з інших джерел або експорт даних у зовнішні файли.

5. Як запобігти несанкціонованим змінам даних за допомогою запитів SQL в Access?

Для захисту бази даних від несанкціонованих змін даних під час використання запитів SQL можна вжити таких заходів:

 • Використання параметризованих запитів: Замість підстановки значень безпосередньо в запит, використовуйте параметризовані запити, де значення вводяться як параметри.
 • Присвоєння відповідних дозволів користувачам: Надання користувачам лише тих дозволів, які необхідні для виконання їхніх завдань, обмежуючи можливість вносити небажані зміни.
 • Використання через VBA: Виконувати запити через VBA (Visual Basic for Applications) і використовувати належну обробку помилок.
 • Тестування запитів: Повне тестування запитів на малих тестових наборах даних перед виконанням їх на реальних даних.
 • Регулярний аудит: Аудит бази даних для виявлення будь-яких несанкціонованих змін даних.

Тоже интересно