ДЕ ЗНАХОДЯТЬСЯ ЕЛЕКТРОНИ?

Де знаходяться електрони?

У цій статті ми розглянемо, де знаходяться електрони, їх роль в атомі і молекулах, а також їх взаємодію з іншими частинками.

Електрони

Електрони є одними з трьох основних частинок, що складають атом, поряд з протонами і нейтронами. Вони мають від'ємний електричний заряд, який дорівнює за величиною, але протилежний за знаком заряду протона. Електрони знаходяться навколо ядра атома, де знаходяться протони і нейтрони. Ядро атома дуже маленьке порівняно з самим атомом, тому електрони займають більшу частину об'єму атома.

Кількість електронів

Атоми кожного елемента містять певну кількість електронів. Ця кількість визначає хімічні властивості елемента. Атоми з однаковою кількістю електронів мають схожі хімічні властивості. Наприклад, всі атоми з одним електроном є дуже реактивними, в той час як всі атоми з вісьмома електронами є стабільними і нереактивними.

Енергетичні рівні

Електрони можуть знаходитися на різних енергетичних рівнях. Енергетичний рівень — це область навколо ядра, де електрон може рухатися. Енергетичні рівні стають все далі і далі від ядра, оскільки їх енергія збільшується. Електрони зазвичай знаходяться на найнижчому енергетичному рівні, який вони можуть зайняти. Однак вони можуть перейти на більш високий енергетичний рівень, поглинувши енергію. Коли електрон переходить на більш високий енергетичний рівень, він стає більш енергійним. Коли електрон переходить на більш низький енергетичний рівень, він випромінює енергію.

Взаємодія електронів

Електрони взаємодіють один з одним через електростатичні сили. Ці сили можуть бути притягаючими або відразливими, в залежності від заряду електронів. Притягаючі сили діють між електронами з різним зарядом, в той час як відразливі сили діють між електронами з однаковим зарядом. Електростатичні сили також діють між електронами і протонами. Притягаючі сили діють між електронами і протонами, в той час як відразливі сили діють між протонами і протонами.

Висновок

Електрони є одними з трьох основних частинок, що складають атом. Вони мають від'ємний електричний заряд і знаходяться навколо ядра атома. Кількість електронів атома визначає його хімічні властивості. Електрони можуть знаходитися на різних енергетичних рівнях і взаємодіють один з одним через електростатичні сили.

Часті запитання

  1. Що таке електрони?
  2. Де знаходяться електрони?
  3. Як кількість електронів впливає на хімічні властивості елемента?
  4. Що таке енергетичні рівні?
  5. Як електрони взаємодіють один з одним?

Тоже интересно