ДЕ МАЄ БУТИ РОЗМІЩЕНИЙ ДАТЧИК ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЕЛАСТОГРАФІЇ ПЕЧІНКИ?

Яка відповідь є правильною?

  • У лівому міжреберному проміжку
  • У правому міжреберному проміжку
  • Паралельно правій реберній дузі
  • Під мечоподібним відростком

Розміщення датчика при проведенні еластографії печінки

При проведенні еластографії печінки, датчик має бути розміщений у правому міжреберному проміжку. Це обрано не випадково, адже саме це місце найбільш оптимальне для отримання точних результатів та відображення стану печінки пацієнта.

Правий міжреберний проміжок вибирається через те, що саме тут печінка найбільше знаходиться поблизу поверхні тіла і, отже, має добру доступність для проведення дослідження. Датчик, розміщений в цьому місці, може точно визначити ступінь жорсткості тканин печінки, що є важливим показником для оцінки стану органу.

Паралельно правій реберній дузі також є гарним варіантом для розміщення датчика при еластографії. Тут також можна отримати достатньо точні результати. Проте через меншу доступність печінки та нестійке положення датчика, вибір цього місця не є стільки оптимальним, як правий міжреберний проміжок.

У лівому міжреберному проміжку або під мечоподібним відростком розташувати датчик для еластографії печінки не рекомендується, оскільки ці місця не забезпечують такої точності та доступності до досліджуваного органу.

Отже, підводячи підсумок, для проведення еластографії печінки найбільш правильним варіантом є розміщення датчика у правому міжреберному проміжку. Тільки в цьому випадку можна отримати надійні та точні результати дослідження.

Тоже интересно