ЧОМУ НЕ ГОРИТЬ ВУГІЛЛЯ

Вугілля загалом вважається пальним матеріалом, але за певних умов воно не горить. Ці умови залежать від фізичних і хімічних властивостей вугілля, а також від зовнішніх факторів, таких як доступність кисню і температура.

Фізичні та хімічні властивості вугілля

Вугілля — тверда копалина, що утворилася з рослинних залишків, які зазнали складних геологічних процесів. Воно складається переважно з вуглецю, а також містить інші елементи, такі як водень, азот і сірка.

З точки зору горючості, важливою характеристикою вугілля є його вміст летких речовин. Леткі речовини — це вуглеводні та інші гази, які виділяються з вугілля при нагріванні. Ці гази легко займаються і підтримують горіння.

Вміст золи також впливає на горючість вугілля. Зола — це неорганічний матеріал, який залишається після згоряння вугілля. Високий вміст золи може перешкоджати згорянню, оскільки він створює ізолюючий шар на поверхні вугілля, що ускладнює доступ кисню до горючих елементів.

Доступність кисню

Для горіння вугілля необхідний кисень. Якщо кисню недостатньо, вугілля може не горіти або горіти лише частково. Це відбувається, коли вугілля лежить занадто глибоко в топці або в місцях з обмеженим доступом повітря.

Температура

Для початку горіння вугілля потрібна певна температура. Ця температура, відома як температура самозаймання, залежить від типу вугілля та його хімічного складу. Температура самозаймання може становити від 200 до 300 градусів Цельсія для бурого вугілля та від 400 до 500 градусів Цельсія для антрациту.

Інші фактори

Крім основних факторів, зазначених вище, на горючість вугілля також можуть впливати й інші фактори, такі як розмір і форма шматків вугілля, наявність сторонніх речовин, таких як волога або мінеральні домішки, а також умови навколишнього середовища, такі як вологість і атмосферний тиск.

Практичні наслідки

Розуміння факторів, які впливають на горючість вугілля, має важливе значення для таких галузей, як видобуток вугілля, енергетика та переробка відходів. Ці знання допомагають запобігти небажаному згорянню вугілля в процесах зберігання та транспортування, а також забезпечують ефективне горіння у промислових котлах і теплостанціях.

1. Чому вугілля не горить, якщо його просто підпалити?

Вугілля зазвичай не горить при простому підпаленні через високий вміст вологи та інших домішок. Для горіння вугіллю необхідний високий рівень тепла та концентрація кисню, які забезпечуються при нагріванні у печі або іншому контрольованому середовищі.

2. Як правильно розпалити вугілля?

Для правильного розпалу вугілля необхідно використовувати стартери для розпалу, такі як спеціальна рідина або таблетки, що містять легкозаймисті речовини. Після того, як стартер розгориться, слід поступово додавати невеликі шматки вугілля на джерело полум'я. Важливо забезпечити достатній потік кисню, відкривши заслінки печі або вентиляційні отвори.

3. Чому вугілля гасне при закритті заслінки?

Нестача кисню є основною причиною, чому вугілля гасне при закритті заслінки. Коли заслінка закрита, обмежується доступ кисню до вугілля, що змушує його поступово гаснути. Також, накопичення золи може блокувати повітропровід і сприяти погашенню вугілля.

4. Які причини задимлення при горінні вугілля?

Чад або дим при горінні вугілля зазвичай свідчить про неповному згорянні. Це може виникнути через надто великі шматки вугілля, недостатню температуру або невідповідні потік кисню. Задимлення також може виникати при спалюванні вологого або неякісного вугілля, яке містить домішки, що сприяють утворенню чадного газу.

5. Як уникнути проблем з горінням вугілля?

Щоб уникнути проблем з горінням вугілля, слід:

  • Використовувати якісне сухе вугілля
  • Забезпечити достатній потік кисню
  • Розпалювати вугілля в належному порядку
  • Регулювати заслінки для контролю горіння
  • Очищати піч або камін від золи та інших відкладень

Тоже интересно