ЧОМУ МОДИФІКАЦІЙНА МІНЛИВІСТЬ НЕ УСПАДКОВУЄТЬСЯ

Як часто ви ловите себе на думці, що здатні лише на конкретні речі, що вмієте робити лише певним чином, а відступити від прийнятих схем для вашого мозку — уже досить складно? Як часто помічаєте, що хочете робити щось зовсім протилежне тому, чим звикли займатися, але свідомий розум ніби блокує ці пориви? Якщо такі моменти бувають, знайте, що це — модифікаційна мінливість, яка не є успадковуваною. Пояснимо, чому так, у цій статті.

Модифікаційна мінливість: що це таке?

Модифікаційною мінливістю називають здатність організмів змінюватися впродовж життя, реагуючи на чинники довкілля. Це дуже пластична характеристика, що виникає протягом життя під впливом умов зовнішнього середовища, натомість спадкова мінливість — це зміни генетичного апарату, що успадковуються нащадками. Як наслідок, потомство не може успадкувати модифікаційну мінливість.

Чому модифікаційна мінливість не є успадковуваною

Модифікаційна мінливість не є успадковуваною через такі причини:

 1. Зміни, що відбуваються на рівні організму

Модифікаційна мінливість спричиняється змінами на рівні організму, тоді як спадкова мінливість відбувається на рівні генів.

 1. Відсутність змін у генотипі

Модифікаційна мінливість не змінює генотип організму, а лише його фенотип. Таким чином, зміни, що відбуваються під час модифікаційної мінливості, не можуть бути передані нащадкам, оскільки генетична інформація залишається незмінною.

 1. Незалежність від генетичних механізмів

Модифікаційна мінливість не контролюється генетичними механізмами, а натомість виникає як відповідь окремого організму на навколишнє середовище.

Приклади модифікаційної мінливості

 1. Зміна кольору шкіри під дією сонячного світла

 2. Зміна розміру тіла внаслідок зміни раціону харчування

 3. Зміна поведінки тварин у відповідь на зміни середовища

Значення модифікаційної мінливості

 1. Адаптація до середовища

Модифікаційна мінливість допомагає організмам адаптуватися до змінених умов середовища, підвищуючи їхні шанси на виживання та відтворення.

 1. Збільшення виживаності

Організми, що модифікуються, мають вищу виживаність у порівнянні з Tyмu, що цього не роблять.

 1. Можливість пристосування до зовнішніх умов

Модифікаційна мінливість дозволяє організмам пристосуватися до різних умов зовнішнього середовища.

Висновки

Модифікаційна мінливість не успадковується, оскільки вона є результатом змін на рівні організму, а не на рівні генів. Модифікаційна мінливість допомагає організмам адаптуватися до середовища протягом їхнього життя, але ці зміни не можуть бути передані нащадкам. Таким чином, модифікаційна мінливість має тимчасовий характер і не впливає на спадковість.

Запитання, що часто задаються

 1. Що таке модифікаційна мінливість?

 2. Чому модифікаційна мінливість не є успадковуваною?

 3. Які приклади модифікаційної мінливості?

 4. Яке значення модифікаційної мінливості?

 5. Як модифікаційна мінливість допомагає організмам виживати?

Тоже интересно