ЧОМУ ДОРІВНЮЄ N В АРИФМЕТИЧНІЙ ПРОГРЕСІЇ

Визначення арифметичної прогресії

Арифметична прогресія – це послідовність чисел, в які кожен наступний член отримується додаванням до попереднього одного й того ж числа, яке називається різницею прогресії.

Формула для знаходження n-го члена прогресії

n-й член арифметичної прогресії обчислюється за формулою:

$a_n = a_1 + (n-1)d$, де $a_n$ – n-й член прогресії, $a_1$ – перший член прогресії, d – різниця прогресії, n – номер члена у прогресії.

Приклади обчислення n в арифметичній прогресії

Розглянемо приклад, де перший член прогресії $a_1 = 3$, різниця $d = 5$. Знайдемо значення n при $a_4 = 18$.

Підставимо в формулу і отримаємо: $18 = 3 + (n-1)5$. Розв’яжемо рівняння та знайдемо, що n дорівнює 4.

Отже, n в арифметичній прогресії визначає номер члена послідовності, який хочемо знайти. Це дозволяє нам маніпулювати числами в прогресії та швидко визначати їх значення.

Поширені запитання по темі

1. Як знайти n-й член арифметичної прогресії?

2. Які властивості має арифметична прогресія?

3. Чому важливо знати формулу для обчислення n в арифметичній прогресії?

4. Як використовувати арифметичну прогресію в реальному житті?

5. Які альтернативні методи визначення n в арифметичній прогресії існують?

Арифметична прогресія: визначення та властивості

Арифметична прогресія є однією з основних понять в математиці. Це послідовність чисел, у якій кожне наступне число утворюється з попереднього додаванням одного й того ж числа, яке називається різницею арифметичної прогресії. Загальний формула n-го члена арифметичної прогресії має вигляд a_n = a_1 + (n-1) * d, де a_1 – перший член прогресії, d – різниця прогресії, n – номер члена прогресії.

У поняття арифметичної прогресії n відіграє дуже важливу роль. Це число визначає, яким за рахунком є потрібний нам член последовності. У формулі a_n = a_1 + (n-1) * d, n виступає саме як номер члену прогресії, який нас цікавить. Вказуючи виразу n, ми можемо точно знаходити будь-який член даної арифметичної прогресії без необхідності приводити всі попередні члени.

Таким чином, n у формулі арифметичної прогресії дорівнює числу, яке вказує на позицію члена в цій прогресії. Наприклад, якщо відомо, що перший член арифметичної прогресії дорівнює 2, а різниця прогресії рівна 3, то для знаходження значення 5-го числа в цій прогресії можна використати формулу a_5 = 2 + (5-1) * 3 = 14.

Отже, n у арифметичній прогресії визначається як номер члена прогресії, який нас цікавить, і дозволяє оперативно знаходити значення будь-якого члена даної послідовності.

Тоже интересно