ЧИМ ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ ВЛАСТИВОСТІ HEIGHT І WIDTH ДЛЯ НАПИСУ І ДЛЯ ФОРМИ

Властивості height і width використовуються для встановлення висоти та ширини елемента на веб-сторінці.

Для напису:

  • height визначає висоту рядка тексту в пікселях.
  • width визначає ширину поля вводу в пікселях.

Для форми:

  • height визначає висоту форми в пікселях.
  • width визначає ширину форми в пікселях.

Для напису властивість height встановлює мінімальну висоту напису. Це означає, що текст не може бути меншим за задану висоту, але може бути більшим. Властивість width встановлює ширину поля вводу. Користувач може вводити текст в поле вводу будь-якої довжини, і воно автоматично розшириться або скоротиться, щоб вмістити введений текст.

Для форми властивість height встановлює висоту форми. Це означає, що форма не може бути меншою за задану висоту, але може бути більшою. Властивість width встановлює ширину форми. Форма не може бути меншою за задану ширину, але може бути більшою.

Ось таблиця, яка підсумовує відмінності між властивостями height і width для напису і для форми:

Ознака Напис Форма
height Визначає висоту рядка тексту. Визначає висоту форми.
width Визначає ширину поля вводу. Визначає ширину форми.
Автоматичне налаштування розміру Поле вводу автоматично розширюється або скорочується, щоб вмістити введений текст. Форма не може бути меншою за задану висоту або ширину, але може бути більшою.

Висновок:

Властивості height і width використовуються для встановлення висоти та ширини елемента на веб-сторінці. Height визначає висоту рядка тексту для напису та висоту форми, а width визначає ширину поля вводу для напису і ширину форми.

5 запитань, що часто задаються по темі статті:

  1. Як встановити висоту напису?
  2. Як встановити ширину поля вводу?
  3. Як встановити висоту форми?
  4. Як встановити ширину форми?
  5. У чому різниця між властивостями height і width для напису і для форми?

Тоже интересно