ЧИМ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ЗНО ВІД ДПА

ЗНО і ДПА: відмінності та особливості

Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) та державна підсумкова атестація (ДПА) – це дві форми оцінювання знань учнів середньої школи в Україні. Незважаючи на деякі спільні риси, між ними існують істотні відмінності.

Метою ЗНО є відбір до вищих навчальних закладів, тому воно є обов’язковим для учнів, які планують вступати до університетів чи коледжів. За результатами ЗНО формується рейтинговий список абітурієнтів, які претендують на місця державного замовлення.

ДПА, у свою чергу, є формою контролю за рівнем освітньої підготовки випускників середньої школи. Його результати не впливають на вступ до вищих навчальних закладів, але можуть використовуватися як додаткова інформація під час прийому на роботу чи зарахування до професійно-технічних навчальних закладів.

Форма проведення ЗНО та ДПА також відрізняється. ЗНО проводиться у вигляді стандартизованих тестів із закритими запитаннями, які розробляються Українським центром оцінювання якості освіти (УЦОЯО). ДПА може проводитися як у письмовій, так і в усній формі. Письмова форма ДПА включає написання контрольної роботи, а усна – захист творчої роботи з певного предмету.

Перелік предметів, які оцінюються на ЗНО та ДПА, також різний. На ЗНО обов’язковим є проходження тестів з української мови та літератури, математики та історії України. Крім того, учні можуть обрати для складання додаткові тести з інших предметів, які потрібні їм для вступу до певного вищого навчального закладу. На ДПА обов’язковими є тести з української мови, математики, історії України та англійської мови. Додатково учні можуть складати тести з інших предметів за власним бажанням.

Рівень складності ЗНО та ДПА також відрізняється. Тести ЗНО розробляються на високому рівні складності і вимагають від учнів не лише знання навчального матеріалу, а й уміння аналізувати, робити висновки та розв’язувати проблемні завдання. Тести ДПА мають нижчий рівень складності і зосереджені на перевірці базових знань з предметів.

Час проведення ЗНО та ДПА також різний. ЗНО зазвичай проводиться впродовж травня-червня, тоді як ДПА – у квітні-травні.

Наслідки непризобування бажаних оцінок на ЗНО та ДПА також відрізняються. Непризобування прохідного балу на ЗНО позбавляє абітурієнтів можливості вступити до вищого навчального закладу на державне замовлення. У разі якщо учень не здав ДПА, йому надається можливість перескладання іспиту у додаткові терміни.

Загалом, ЗНО та ДПА є двома різними за формою, змістом та метою формами оцінювання знань учнів середньої школи в Україні. Правильне розуміння їхніх відмінностей допоможе учням правильно розставити пріоритети під час підготовки до випускних іспитів та прийняти обґрунтовані рішення щодо свого майбутнього.

Запитання та відповіді про відмінності ЗНО та ДПА

Запитання 1: У чому полягає основна відмінність між ЗНО та ДПА?

Відповідь: ЗНО є зовнішнім незалежним оцінюванням знань учнів, яке проводиться незалежним інститутом (Український центр оцінювання якості освіти), а ДПА – це державна підсумкова атестація, що проводиться безпосередньо навчальними закладами, у яких навчаються учні.

Запитання 2: Які цілі ЗНО та ДПА?

Відповідь: ЗНО використовується для відбору абітурієнтів у вищі навчальні заклади на основі об'єктивного оцінювання рівня їхньої підготовки, тоді як ДПА є інструментом оцінювання рівня засвоєння загальноосвітньої навчальної програми учнями, які завершують середню освіту.

Запитання 3: Які форми проведення ЗНО та ДПА?

Відповідь: ЗНО проводиться в стандартизованих тестових формах з кількома варіантами відповідей, а ДПА може проводитися в різних формах, таких як письмова робота, усний іспит, практична робота або портфоліо.

Запитання 4: Хто проходить ЗНО та ДПА?

Відповідь: ЗНО можуть проходити випускники 11 класів, які бажають вступати у вищі навчальні заклади, а ДПА – обов'язкове для всіх учнів, які завершують середню освіту.

Запитання 5: Який вплив має ЗНО та ДПА на випускників?

Відповідь: Результати ЗНО є ключовим фактором при вступі до вищих навчальних закладів, а результати ДПА враховуються в загальній оцінці за курс навчання та є одним із критеріїв для отримання атестата про середню освіту.

Тоже интересно