ЧИМ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ТЕМПЕРАМЕНТ ВІД ХАРАКТЕРУ

Чим відрізняється темперамент від характеру?

Ключові слова: темперамент, характер, психологічні риси, типологія особистості, афективні прояви.

Кожна людина – це унікальна особистість. Ми всі відрізняємось один від одного своїми думками, почуттями, поведінкою та реакцією на різні ситуації. Це зумовлене різними факторам, включаючи гени, виховання та навколишнє середовище.

Заголовок 1: Що таке темперамент?

Темпераментом називають сукупність порівняно стійких особливостей поведінки людини, які виявляються в динамічних проявах психічних процесів, а також у реакціях та поведінці загалом. Темперамент є вродженою якістю і не змінюються протягом життя, однак він може бути скоригований вихованням та іншими факторами.

Заголовок 2: Характерні риси темпераменту

До властивостей темпераменту відносять:

 • Швидкість реакції;
 • Інтенсивність емоційних реакцій;
 • Рівень активності;
 • Екстраверсія/інтроверсія;
 • Здатність до самоконтролю.

Заголовок 3: Типи темпераменту

Залежно від комбінацій цих властивостей виділяють чотири типи темпераменту:

 • Холерик – людина з сильними емоційними реакціями, швидким темпом мислення та дій, високою активністю та схильністю до спалахів гніву.
 • Сангвінік – людина з сильними, але рухливими емоційними реакціями, швидким темпом мислення та дій, високою активністю та відсутністю схильності до сильних емоційних сплесків.
 • Флегматик – людина з повільними емоційними реакціями, спокійним темпом мислення та дій, низькою активністю та високою здатністю до самоконтролю.
 • Меланхолік – людина зі слабкими емоційними реакціями, повільним темпом мислення та дій, низькою активністю та схильністю до смутку та депресії.

Заголовок 4: Що таке характер?

Характер – це сукупність стійких індивідуальних особливостей особистості, що виражається в ставленні до себе, до інших людей, до діяльності і до речей. Характер формується під впливом виховання, середовища та власного досвіду людини, тому він може змінюватися протягом життя.

Заголовок 5: Характерні риси характеру

До властивостей характеру відносять:

 • Чесність;
 • Доброта;
 • Справедливість;
 • Відповідальність;
 • Працьовитість;
 • Наполегливість;
 • Організованість;
 • Самодисципліна;
 • Почуття гумору.

Висновок

Темперамент та характер – це дві різні сторони особистості. Темперамент є вродженими, у той час як характер формується під впливом навколишнього середовища та виховання. Темперамент впливає на те, як ми реагуємо на різні ситуації, тоді як характер визначає наші цінності, переконання та поведінку.

Запитання, що часто задаються:

 1. Який зв'язок між темпераментом і характером?
 2. Чи можна змінити свій темперамент або характер?
 3. Які типи темпераменту є найбільш успішними в житті?
 4. Як темперамент і характер впливають на наші відносини з іншими людьми?
 5. Як темперамент і характер можуть допомогти нам досягти наших цілей?

Тоже интересно