ЧИМ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ СИРОВАТКА КРОВІ ВІД ПЛАЗМИ

Різниця між сироваткою крові та плазмою

Сироватка крові та плазма є двома основними компонентами крові, що відрізняються своїм складом та функціями.

Плазма

Плазма становить близько 55% об’єму крові. Це рідка частина крові, яка містить різноманітні білки, солі, гормони, поживні речовини та відходи. Плазма виконує ряд важливих функцій, зокрема:

* Транспортування поживних речовин, кисню та гормонів до тканин та органів
* Транспортування відходів та токсичних речовин до печінки та нирок для виведення
* Регуляція температури тіла
* Згортання крові

Сироватка крові

Сироватка крові є похідною від плазми, але містить менше білків. Вона утворюється, коли кров згортається і фібриноген перетворюється на фібрин, формуючи згусток. Фібриновий згусток уловлює клітини крові та білки, залишаючи у розчині лише деякі білки, такі як альбумін і глобуліни.

Тому сироватка крові відрізняється від плазми відсутністю:

* Фібриногену
* Клітин крові (еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів)
* Деяких факторів згортання крові

Використання сироватки та плазми

Сироватка та плазма крові мають різні клінічні застосування. Сироватка крові часто використовується для діагностичних тестів, таких як аналізи крові, оскільки вона не містить факторів згортання, що можуть вплинути на результати тесту.

Плазма крові використовується для виробництва ліків та розчинів для переливання крові. Вона також є джерелом білків, які можуть бути використані як терапевтичні засоби, наприклад, для лікування захворювань печінки та імунодефіциту.

Порівняльна таблиця

Наступна таблиця підсумовує ключові відмінності між сироваткою крові та плазмою крові:

| Характеристика | Сироватка крові | Плазма крові |
|—|—|—|
| Фібриноген | Відсутній | Присутній |
| Клітини крові | Відсутні | Присутні |
| Фактори згортання | Деякі відсутні | Присутні всі |
| Використання | Діагностичні тести | Виробництво ліків, переливання крові |

Запитання та детальні відповіді про відмінності між сироваткою крові та плазмою:

1. Що таке сироватка крові та плазма?

 • Сироватка крові – це рідка частина крові, яка залишається після того, як кров згортається і утворюється фібриновий згусток.
 • Плазма – це рідка частина крові, яка складається з води, білків, солей, гормонів та інших речовин.

2. Яка основна відмінність між сироваткою крові та плазмою?

Основна відмінність полягає в наявності фібриногену. Плазма містить фібриноген, який є білком, що згортає кров, тоді як сироватка крові позбавлена фібриногену.

3. Як отримують сироватку крові та плазму?

 • Сироватка крові отримується шляхом збирання крові в пробірку, що містить активатор згортання, який викликає утворення згустку. Після утворення згустку сироватку відділяють шляхом центрифугування.
 • Плазму отримують шляхом збирання крові в пробірку, що містить антикоагулянт, який запобігає згортанню. Після цього плазму відділяють від клітин крові шляхом центрифугування.

4. Які переваги та недоліки використання сироватки крові та плазми в медичних дослідженнях?

 • Сироватка крові:
  • Переваги: не містить фібриногену, що може впливати на аналіз, і є більш стабільним, ніж плазма.
  • Недоліки: може містити залишки клітинних компонентів, що може впливати на результати дослідження.
 • Плазма:
  • Переваги: містить усі компоненти крові, крім клітинних, що робить її хорошим джерелом інформації про біохімічні та фізіологічні процеси.
  • Недоліки: може бути менш стабільною, ніж сироватка, і містить фібриноген, який може перешкоджати певним аналізам.

5. Коли слід використовувати сироватку крові, а коли – плазму в медичних дослідженнях?

Вибір між сироваткою крові та плазмою залежить від специфічних цілей дослідження. Зазвичай:

 • Сироватка крові використовується для аналізів, що вимагають стабільного зразка без фібриногену, наприклад для аналізів на гормони, електроліти та метаболіти.
 • Плазма використовується для аналізів, що потребують наявності всіх компонентів крові, наприклад для аналізів на згортання крові, визначення імуноглобулінів та інших білків.

Тоже интересно