ЧИМ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ПОЛІЦЕЙСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІД ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ

Чим відрізняється поліцейська діяльність від діяльності поліції?

Різниця між поліцейською діяльністю та діяльністю поліції: розуміння основ юридичних термінів

У сучасному світі досить часто люди плутають поняття «поліцейська діяльність» і «діяльність поліції». Кажуть цілі вирази в розумінні, ніби вони мають однакове значення. Однак це не так.

Поліцейська діяльність і діяльність поліції – це два різні поняття, які мають різне значення і можуть мати різні наслідки. Дослідження показують, що у цих двох термінів різне визначення, призначення і завдання, що виконуються у процесі.

Юридичне визначення та призначення

Поліцейську діяльність, відповідно до ст. 1 Закону України «Про поліцію», можна визначити як систему практичних заходів, які здійснюються правоохоронними органами та їх підрозділами з метою захисту прав і свобод людини, запобігання правопорушенням, їх припинення у разі скоєння, виявлення та затримання осіб, які їх вчинили. Ця діяльність спрямована на захист громадян та окремих груп населення, держави, її економічної системи, її політичної системи, її соціальної структури, її територіальної цілісності та ідеологічних засад.

Щоб прояснити концепцію, необхідно забезпечити розуміння терміна «діяльність поліції». Діяльність поліції є складовою поліцейської діяльності. Вона являє собою практичне здійснення поліцейської функції держави і забезпечується насамперед поліцією. Діяльність поліції здійснюється в межах, визначених законом, і полягає в реалізації поліцейських повноважень.

Завдання, що виконуються у процесі

Окрім визначень і призначення поліцейської діяльності та діяльності поліції, завдання, які виконуються в процесі, є тим, чим вони, безсумнівно, відрізняються.

Серед основних завдань поліцейської діяльності можна визначити такі: захист прав і свобод людини і громадянина, забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, запобігання злочинам та адміністративним правопорушенням, розкриття злочинів та адміністративних правопорушень, розшук осіб, які ухиляються від відбування покарання, а також притягнення винних осіб до відповідальності.
Головними ж завданнями діяльності поліції є захист прав і свобод людини і громадянина, забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, запобігання злочинам та адміністративним правопорушенням, розкриття злочинів та адміністративних правопорушень, розшук осіб, які ухиляються від відбування покарання, а також притягнення винних осіб до відповідальності.

Як бачимо, завдання поліцейської діяльності та діяльності поліції схожі, але не тотожні. Це пояснюється тим, що поліцейська діяльність є більш широким поняттям, ніж діяльність поліції. Вона включає в себе не тільки діяльність поліції, але й інших правоохоронних органів, таких як прокуратура, Служба безпеки України, Національне антикорупційне бюро України та інші.

Висновок

У висновку слід зазначити, що поліцейська діяльність та діяльність поліції – це два тісно пов'язані, але різні поняття. Поліцейська діяльність є більш широким поняттям і включає в себе всі практичні заходи, які здійснюються правоохоронними органами. Діяльність поліції є складовою поліцейської діяльності і здійснюється в межах, визначених законом. Обидва поняття мають важливе значення для забезпечення законності і правопорядку в державі.

Часті запитання:

1. Що таке поліцейська діяльність?

Поліцейська діяльність – це система практичних заходів, які здійснюються правоохоронними органами та їх підрозділами з метою захисту прав і свобод людини, запобігання правопорушенням, їх припинення у разі скоєння, виявлення та затримання осіб, які їх вчинили.

2. Що таке діяльність поліції?

Діяльність поліції – це практичне здійснення поліцейської функції держави і забезпечується насамперед поліцією. Діяльність поліції здійснюється в межах, визначених законом, і полягає в реалізації поліцейських повноважень.

3. Які основні завдання поліцейської діяльності?

Серед основних завдань поліцейської діяльності можна визначити такі: захист прав і свобод людини і громадянина, забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, запобігання злочинам та адміністративним правопорушенням, розкриття злочинів та адміністративних правопорушень, розшук осіб, які ухиляються від відбування покарання, а також притягнення винних осіб до відповідальності.

4. Які основні завдання діяльності поліції?

Головними ж завданнями діяльності поліції є захист прав і свобод людини і громадянина, забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, запобігання злочинам та адміністративним правопорушенням, розкриття злочинів та адміністративних правопорушень, розшук осіб, які ухиляються від відбування покарання, а також притягнення винних осіб до відповідальності.

5. Яка різниця між поліцейською діяльністю та діяльністю поліції?

Поліцейська діяльність – це більш широке поняття і включає в себе всі практичні заходи, які здійснюються правоохоронними органами. Діяльність поліції є складовою поліцейської діяльності і здійснюється в межах, визначених законом.

Тоже интересно