ЧИМ БАЙКА ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ВІД МІФУ

Чим байки відрізняються від міфів?

Народна творчість — це невід’ємна частина світової культури. Вона відбиває історію, вірування, традиції та звичаї різних народів. До народної творчості належать казки, легенди, пісні, прислів’я та байки.

Байка — це короткий вірш чи прозовий твір, головними героями якого є тварини або речі, які наділені людськими рисами. З її допомогою ми можемо побачити вади та недоліки людей, дізнатися, які вчинки є добрими, а які поганими.

Міф — це розповідь про богів, героїв та інші надприродні істоти. В міфах відображаються вірування та уявлення людей про світ, про його створення та функціонування. Міфи часто мають повчальний характер і містять мораль.

Основні ознаки байки:

• невеликий обсяг;
• алегоричність;
• наявність моралі;
• герої — тварини або речі, які наділені людськими рисами.

Основні ознаки міфу:

• великий обсяг;
• відсутність алегоричності;
• відсутність моралі;
• герої — боги, герої та інші надприродні істоти;
• відображають вірування та уявлення людей про світ, про його створення та функціонування;

Відмінності між байкою та міфом:

  1. Байка — це повчальний вірш або прозовий твір, головними героями якого є тварини або речі, які наділені людськими рисами. Міф — це розповідь про богів, героїв та інші надприродні істоти.

  2. Байка має невеликий обсяг, а міф — великий.

  3. Байка має алегоричний характер, що означає, що її герої і події мають переносне значення, а міф не має алегоричності.

  4. Байка має мораль, тобто повчальний висновок, у той час як міф моралі не має.

Висновки

Байки та міфи — це два різних жанри народної творчості. Байка — це повчальний твір, що має невеликий обсяг, алегоричний характер і мораль. Міф — це розповідь про богів, героїв та інші надприродні істоти, яка має великий обсяг, не має алегоризму і моралі.

Питання, що часто задаються:

  1. Що таке байка?
  2. Що таке міфи?
  3. Які основні ознаки байки?
  4. Які основні ознаки міфу?
  5. Чим відрізняються байки від міфів?

Тоже интересно