ЯК ПРАВИЛЬНО УКРАЇНСЬКОЮ ДОГОВОРИ ЧИ ДОГОВОРА?

Як правильно українською «договори» чи «договора»?

Наразі в українській мові серед мовців трапляються випадки неправильного вживання іменника у формі множини «договори» замість правильного варіанта «договора».

Вітаю!

Чи задумувалися ви коли-небудь, як правильно казати: «договори» чи «договора»? У цій статті ми дослідимо особливості вживання цих слів в українській мові. Ми поринемо в глибини граматики та розберемося, в яких випадках використовувати форму «договори», а в яких — «договора».

Основні правила

У сучасній українській мові загальноприйнятою вважається форма множини «договора». Вона використовується в офіційних документах, юридичних текстах, наукових працях та у повсякденному спілкуванні. Слово «договори» також існує, але воно є застарілим і зустрічається все рідше.

Приклади вживання форми «договора»:

  • Переглянути договори про співпрацю щодо взаємовигідних умов.
  • Зберігати договори у безпечному місці та не розголошувати їхній зміст.
  • Скласти договори між сторонами, виходячи з чинного законодавства.

Приклади вживання форми «договори»:

  • Старі договори потребують оновлення з урахуванням нових правил.
  • Необхідно було підготувати необхідний пакет документів для надання разом з договорами.

Як запам'ятати правило

Для зручності та уникнення помилок у мовленні можна керуватися таким мнемонічним правилом:

  • Якщо в слові «договір» у множині закінчення -и, то це застаріла форма, яка поступово відмирає.
  • Якщо ж закінчення -а, то це правильний варіант, який є сучасним і відповідає сучасній нормі.

Підведемо підсумки

Правильною формою множини слова «договір» в сучасній українській мові є «договора». Форму «договори» вже не використовують у офіційному мовленні, але її ще можна зустріти в художній літературі, письмових творах чи у повсякденній розмові. Якщо ви хочете говорити та писати грамотно, рекомендуємо запам'ятати сучасну норму та користуватися формою «договора».

Тоже интересно