ЯК ПИШЕТЬСЯ НЕ ПИСАЛА?

В українській мові правопис та граматика є важливими складниками, які допомагають зрозуміти та правильно використовувати мову. Іноді виникають питання щодо правильного написання конкретних фраз або слів. У цій статті ми розглянемо правильний варіант написання фрази “не писала”.

Правопис та граматика: основні правила

Перш ніж розглядати конкретну фразу, варто ознайомитися з основними правилами правопису та граматики в українській мові. Зокрема, варто звернути увагу на правила написання заперечних слів та утворення минулого часу дієслів.

Заперечні слова

Українська мова має свої особливості у використанні заперечних слів. До них належать такі слова, як “не”, “ні”, “немає”, “ніколи”, “ніде” тощо. Ці слова мають певні регламенти щодо своєї вживаності разом з іншими словами.

Минулий час дієслів

Минулий час дієслів української мови утворюється за певними правилами. Залежно від закінчення основи дієслова, форми минулого часу можуть змінюватися. Деякі дієслова безпосередньо утворюють минулий час, але існують і винятки.

Як пишеться “не писала”?

Тепер перейдемо до нашої конкретної фрази: “не писала”. Вона складається з двох частин – заперечного слова “не” та форми минулого часу дієслова “писати”. Згідно з правилами української мови, заперечне слово “не” може комбінуватися з різними дієсловами, у тому числі з дієсловом “писати”.

У даному випадку, форма минулого часу дієслова “писати” вживається у жіночому роді однини – “писала”. Таким чином, правильно написати фразу буде “не писала”.

Інші варіанти написання

Розглянувши правильне написання фрази “не писала”, варто також звернутися до можливих інших варіантів написання, які можуть виникати у спілкуванні.

Наприклад, в абсолютній формі фраза може мати вигляд “не писати”. Цей варіант використовується у випадках, коли мова йде про відсутність дії взагалі, без прив’язки до конкретного часу. Приклад: “Я люблю читати, але не пишу”.

Крім того, у випадку з іншими формами минулого часу дієслова “писати”, фраза може змінюватися. Наприклад, “не писав” (чоловічий рід однини), “не писала” (жіночий рід однини – правильний варіант), “не писавши” (дієприкметник).

Висновок

Правильно писати фразу “не писала” – це дотримання граматичних та правописних правил української мови. Заперечне слово “не” комбінується з формою минулого часу дієслова “писати” у жіночому роді однини – “писала”.

Часто задавані питання:

  1. Як правильно написати фразу “не писала” в українській мові?
  2. У якому роді та числі вживається форма минулого часу дієслова “писати” у фразі “не писала”?
  3. Які ще варіанти написання можуть бути у фразі “не писала”?
  4. Як вживати заперечні слова разом з дієсловом “писати”?
  5. Чи змінюється фраза “не писала” в залежності від часу або особи?

Тоже интересно