В ЯКІ СТРОКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ ПОДАВАТИ ДЕКЛАРАЦІЮ ПРО ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ

В які строки поліцейський зобов'язаний подавати декларацію про доходи та витрати

Поліцейські, як і всі держслужбовці, зобов'язані подавати декларацію про доходи та витрати. Це необхідно для забезпечення прозорості та підзвітності їх діяльності, а також для запобігання корупції. Декларація подається щорічно до 1 квітня в електронному вигляді через офіційний веб-сайт Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Законодавчі вимоги до подання декларації про доходи та витрати поліцейськими

Відповідно до чинного законодавства, поліцейські зобов'язані подавати декларацію про доходи та витрати за такі звітні періоди:

 1. Календарний рік, який передує року подання декларації.
 2. Поточний календарний рік (якщо особа була звільнена або припинила свою діяльність у поточному році).

Поліцейський повинен подати декларацію про доходи та витрати у строк не пізніше 60 днів з дня наступного за днем спливу звітного періоду. Тобто, декларацію за 2021 рік необхідно подати до 1 квітня 2022 року, а за 2022 рік — до 1 квітня 2023 року.

Що включає декларація про доходи та витрати поліцейського

Декларація про доходи та витрати поліцейського повинна містити такі відомості:

 1. Персональні дані декларанта та членів його сім'ї.
 2. Відомості про доходи, отримані за звітний період, включаючи зарплату, премії, надбавки, гонорари, доходи від підприємницької діяльності, доходи від відчуження майна, доходи від інвестицій, подарунки, отримані від фізичних та юридичних осіб, інші доходи, визначені законом.
 3. Відомості про витрати, здійснені за звітний період, включаючи витрати на придбання нерухомого та рухомого майна, витрати на ремонт та будівництво, витрати на придбання цінних паперів, витрати на подорожі, витрати на лікування, витрати на освіту, інші витрати, визначені законом.
 4. Відомості про майно, що належить декларанту та членам його сім'ї, включаючи нерухоме та рухоме майно, цінні папери, готівкові кошти, депозити, інші активи, визначені законом.
 5. Відомості про зобов'язання, взяті на декларантом та членами його сім'ї, включаючи кредити, позики, застави, поруки, інші зобов'язання, визначені законом.

Відповідальність за несвоєчасне подання або неподання декларації про доходи та витрати

У разі несвоєчасного подання або неподання декларації про доходи та витрати, поліцейський несе відповідальність згідно з чинним законодавством. Відповідальність може бути адміністративною, цивільно-правовою або кримінальною залежно від тяжкості порушення.

Висновок

Подача декларації про доходи та витрати є обов'язком для поліцейських та інших державних службовців. Ця процедура є необхідною для забезпечення прозорості та підзвітності їх діяльності, а також для запобігання корупції. Своєчасне подання декларації є важливим, оскільки в разі несвоєчасного подання або неподання декларації, поліцейський може притягатися до відповідальності.

Питання, що часто задаються:

 1. Які строки для подання декларації про доходи та витрати поліцейськими?
 2. Що включає декларація про доходи та витрати поліцейського?
 3. Яка відповідальність за несвоєчасне подання або неподання декларації про доходи та витрати?
 4. Як можна подати декларацію про доходи та витрати?
 5. Які зміни були внесені до законодавства щодо декларування доходу та витрат поліцейськими?

Тоже интересно