Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини

Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини передбачає право на повагу до “приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції”

Що таке Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини?

Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини (ЄКПЛ) встановлює право на повагу до "приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції". Це право не є абсолютним і підлягає обмеженням, які повинен встановлювати закон і які необхідні в демократичному суспільстві.

Зміст права на повагу до приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції

Право на повагу до приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції включає в себе:

 • Право на захист від втручання у приватне життя з боку держави або інших осіб;
 • Право на конфіденційність;
 • Право на самовизначення, включаючи право самостійно приймати рішення про свою освіту, професію, шлюб та інші аспекти свого життя;
 • Право на захист сім'ї;
 • Право на недоторканність житла;
 • Право на таємницю листування.

Обмеження права на повагу до приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції

Право на повагу до приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції може бути обмежено лише на підставі закону і в тій мірі, в якій це необхідно в демократичному суспільстві для захисту:

 • Національної безпеки;
 • Громадського порядку;
 • Економічного добробуту;
 • Запобігання злочинам;
 • Захисту прав і свобод інших осіб.

Європейський суд з прав людини та Стаття 8 ЄКПЛ

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) є головним судовим органом, відповідальним за тлумачення та застосування ЄКПЛ. ЄСПЛ має право розглядати скарги фізичних осіб, груп осіб або держав на порушення прав, закріплених в ЄКПЛ.

ЄСПЛ прийняв низку рішень, що стосуються права на повагу до приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Ці рішення встановили важливі прецеденти щодо тлумачення та застосування Статті 8 ЄКПЛ.

Практичне застосування Статті 8 ЄКПЛ в Україні

Стаття 8 ЄКПЛ є одним з найважливіших правових документів в Україні, що гарантує захист прав людини. Ця стаття була імплементована в національне законодавство України і є основою для захисту прав громадян у судах.

Стаття 8 ЄКПЛ була використана в багатьох справах, що стосуються захисту права на приватне життя, сімейне життя, недоторканність житла і таємницю листування.

Висновок

Стаття 8 ЄКПЛ є важливим правовим документом, що гарантує захист прав людини. Ця стаття була імплементована в національне законодавство України і є основою для захисту прав громадян у судах.

Питання, що часто задаються:

 1. Яке основне положення Статті 8 ЄКПЛ?
 2. Що таке право на повагу до приватного і сімейного життя?
 3. Що таке право на недоторканність житла?
 4. Що таке право на таємницю листування?
 5. Чи можуть бути обмежені права, передбачені Статтею 8 ЄКПЛ?

Тоже интересно