ЩО ЗНАЧИТЬ ТОТОЖНИЙ?

Що означає тотожний?

Що таке тотожність?

Тотожність – це відношення між двома сутностями, яке вказує на їхню повну схожість або рівність. Тотожні сутності мають однакові властивості та характеристики, і вони взаємозамінні.

У яких сферах використовується термін "тотожність"?

Термін "тотожність" використовується в багатьох сферах, включаючи:

 • Математику, де тотожність означає рівність між двома виразами, що завжди виконується.

 • Філософію, де тотожність означає відношення між суб'єктом і об'єктом, яке вказує на їхню взаємозалежність і взаємовизначення.

 • Психологію, де тотожність означає відчуття схожості та єдності між різними аспектами особистості.

 • Соціологію, де тотожність означає відношення між індивідом і групою, яке вказує на їхню взаємозалежність і взаємовизначення.

Що означає тотожний в математиці?

У математиці тотожність означає рівність між двома виразами, що завжди виконується. Це означає, що вирази можна використовувати один замість іншого у будь-якій ситуації без зміни результату. Тотожності часто використовуються для спрощення рівнянь і виразів, а також для доведення теорем.

Приклади тотожностей

Ось кілька прикладів тотожностей в математиці:

 • a + b = b + a (комутативний закон додавання)

 • a * b = b * a (комутативний закон множення)

 • a + (b + c) = (a + b) + c (асоціативний закон додавання)

 • a * (b * c) = (a * b) * c (асоціативний закон множення)

 • a + 0 = a (нульове властивість додавання)

 • a * 1 = a (одинична властивість множення)

 • a – a = 0 (властивість протилежності)

 • a / a = 1 (властивість поділу)

Як використовувати тотожності?

Тотожності можна використовувати для спрощення рівнянь і виразів, а також для доведення теорем.

Щоб використовувати тотожність для спрощення рівняння або виразу, просто замініть один з виразів тотожності іншим. Наприклад, щоб спростити рівняння 3x + 4 = 7, можна використати тотожність a + b = b + a, щоб переписати рівняння як 4 + 3x = 7. Потім можна перемістити 4 на іншу сторону рівняння, щоб отримати 3x = 3. Нарешті, можна розділити обидві частини рівняння на 3, щоб отримати x = 1.

Тотожності також можна використовувати для доведення теорем. Наприклад, щоб довести теорему про Піфагора, можна використати тотожність (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2. Розібравши ліву і праву частини тотожності, можна отримати рівняння c^2 = a^2 + b^2. Це рівняння є теоремою Піфагора.

Висновок

Тотожність – це відношення між двома сутностями, яке вказує на їхню повну схожість або рівність. Тотожні сутності мають однакові властивості та характеристики, і вони взаємозамінні. Термін "тотожність" використовується в багатьох сферах, включаючи математику, філософію, психологію і соціологію.

Часті питання

 • Що таке тотожність?

 • У яких сферах використовується термін "тотожність"?

 • Що означає тотожний в математиці?

 • Наведіть приклади тотожностей.

 • Як використовувати тотожності?

Тоже интересно