ЩО ТАКЕ КПКУ І ЩО ВОНИ МІСТЯТЬ

КПУ (Клітини Природних Убивць)

Клітини природних убивць (КПУ) – це тип лімфоцитів, що відіграють важливу роль у природженому імунітеті. Вони здатні розпізнавати та знищувати заражені клітини, пухлинні клітини та клітини, які втратили експресію молекул власної гістосумісності (MHC).

Характеристики КПУ

 • Клітинний тип: Лімфоцити
 • Розміщення: Печінка, селезінка, лімфатичні вузли, кістковий мозок
 • Маркери клітинної поверхні: CD56, CD16
 • Функція: Природна імунна відповідь

Як працюють КПУ

КПУ розпізнають свої цілі, зв'язуючись з різними молекулами на поверхні клітини-мішені. Деякі з цих молекул включають:

 • MHC клас I: Ці молекули експресуються на всіх клітинах людини. КПУ розпізнають клітини, які втратили експресію MHC класу I, вказуючи на те, що вони можуть бути заражені або трансформовані.
 • Ліганди NKG2D: Ці молекули експресуються на інфікованих або пошкоджених клітинах. КПУ мають рецептори, які зв'язуються з лігандами NKG2D, активуючи їх.
 • Антитіла, зв'язані з Fc: КПУ мають рецептори, які зв'язуються з Fc-регіоном антитіл, що дозволяє їм розпізнавати та знищувати клітини, покриті антитілами.

Після розпізнавання цілі КПУ виділяють різні цитотоксичні молекули, які вбивають клітину. Ці молекули включають:

 • Перфорини: Білки, які утворюють отвори в мембрані клітини-мішені, що призводить до її загибелі.
 • Гранулізини: Антимікробні пептиди, які можуть руйнувати мембрани клітин-мішеней.
 • Цитокіни: Молекули, які модулюють імунну відповідь і можуть напряму або побічно спричиняти загибель клітин.

Гетерогенність КПУ

Популяція КПУ є гетерогенною, що означає, що вона складається з різних підгруп з різними характеристиками. Ці підгрупи можна класифікувати за експресією поверхневих маркерів, функціональними здібностями та тканинною локалізацією. Деякі з основних підгруп КПУ включають:

 • CD56(dim)CD16(+): Домінуюча популяція КПУ в периферичній крові, яка має проміжний рівень мітотичної активності та цитотоксичності.
 • CD56(bright)CD16(-): Менша популяція КПУ, яка має високу мітотичну активність і цитотоксичність, а також здатність продукувати цитокіни.
 • Внутрішньопечінкові КПУ: Унікальна популяція КПУ, яка локалізується в печінці і має особливу роль у захисті від вірусних інфекцій.

Роль КПУ в імунітеті

КПУ є важливою частиною природженого імунітету, який забезпечує швидку та неспецифічну реакцію на інфекції та пухлини. На відміну від адаптивного імунітету, який вимагає антигенної специфічності, КПУ можуть розпізнавати та знищувати уражені або аномальні клітини, не потребуючи попереднього сенсибілізування.

КПУ відіграють ключову роль у контролі цитомегаловірусної інфекції у людей. Вони також беруть участь у захисті від інших вірусних інфекцій, таких як вірус герпесу та вірус грипу.

Дослідження показали, що КПУ можуть розпізнавати та вбивати пухлинні клітини, що вказує на їхній потенціал як для імунотерапії. Однак їхня ефективність проти пухлин може бути обмежена механізмами імунного ухилення.

Регуляція КПУ

Активність КПУ регулюється різними сигналами та факторами в імунному середовищі. Деякі з цих факторів включають:

 • Цитокіни: Інтерлейкін-2, інтерферон-γ та інтерлейкін-15 можуть стимулювати активацію та проліферацію КПУ.
 • Зв'язування з лігандами: Зв'язування КПУ з їхніми лігандами, такими як MHC клас I або NKG2D, активує їхні цитотоксичні шляхи.
 • Інгібувальні сигнали: Деякі імунорегуляторні рецептори, такі як KIR і CD94/NKG2C, можуть інгібувати активність КПУ.

Клінічне значення КПУ

КПУ відіграють роль у різних захворюваннях, зокрема:

 • Низький рівень КПУ: Низький рівень КПУ пов'язаний з підвищеною сприйнятливістю до інфекцій і пухлин.
 • Гіперактивність КПУ: Гіперактивність КПУ може призвести до імунного дефіциту та аутоімунних захворювань.
 • КПУ-медійована цитопенія: КПУ можуть розпізнавати та знищувати клітини крові, призводячи до цитопенії (зниження кількості клітин крові).
 • КПУ-медійована трансплантаційна відторгнення: КПУ можуть відторгати трансплантовані органи або стовбурові клітини.

Розуміння ролі КПУ в імунітеті та захворюванні є важливим для розробки нових стратегій імунотерапії та лікування аутоімунних та злоякісних захворювань.

Запитання 1: Що означає абревіатура КПК?

Відповідь: Керівні принципи для забезпечення якості на державному рівні в охороні здоров'я

Запитання 2: Що таке КПК?

Відповідь: КПК – це набір стандартів, які покликані покращити та гарантувати належну якість медичних послуг, що надаються в установах охорони здоров'я на державному рівні.

Запитання 3: Що містять КПК?

Відповідь: КПК охоплюють широкий спектр аспектів надання медичної допомоги, зокрема:

 • Оцінка пацієнтів
 • Планування лікування
 • Моніторинг стану пацієнтів
 • Процедури безпечного використання ліків
 • Контроль інфекцій
 • Безпека пацієнтів
 • Компетентність персоналу

Запитання 4: Яка мета КПК?

Відповідь: Мета КПК полягає в тому, щоб:

 • Покращити результати лікування для пацієнтів
 • Підвищити безпеку пацієнтів та зменшити ризики
 • Підвищити ефективність та координацію медичних послуг
 • Забезпечити послідовність і стандартизацію медичної допомоги в усіх державних закладах охорони здоров'я

Запитання 5: Хто розробив КПК?

Відповідь: КПК були розроблені спільно Групою фахівців з якості медичних послуг при Міністерстві охорони здоров'я України та Світовою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).

Тоже интересно