ЩО ТАКЕ ФРАЗЕОЛОГІЗМ ПРИКЛАДИ

Фразеологізми: приклади та загальна інформація

Фразеологізм — стійке сполучення слів, що має постійний склад і значення, яке відрізняється від значення окремих слів, що його складають. Фразеологізми широко використовуються в мові, надаючи їй образності, емоційності та експресивності.

Види фразеологізмів

Фразеологізми поділяються на кілька видів за різними критеріями:

* За семантичною структурою:
* Фразеологічні зрощення (фразеологічні злиття): значення фразеологізму не випливає зі значень слів, що його складають (наприклад, “бити байдики”, “точити ляси”).
* Фразеологічні єдності: значення фразеологізму частково випливає зі значень окремих слів (наприклад, “сміється крізь сльози”, “покладати надії”).
* Фразеологічні сполучення: значення фразеологізму переважно випливає зі значень окремих слів, можливі варіанти замін слів (наприклад, “стіл переговорів”, “точка зору”).
* За походженням:
* Споконвічно українські: виникли в українській мові (наприклад, “земля обітована”, “як з гуски вода”).
* Запозичені: запозичені з інших мов (наприклад, “синя панчоха”, “золотий вік”).
* За сферою вживання:
* Загальновживані: використовуються в повсякденній мові (наприклад, “брати ноги на плечі”, “бити ключем”).
* Спеціальні: характерні для певних галузей діяльності, професій (наприклад, “програмне забезпечення”, “фіскальна політика”).
* Книжні: використовуються в художній, публіцистичній та науковій літературі (наприклад, “написати новий розділ”, “квадратне рівняння”).

Особливості фразеологізмів

Фразеологізми мають ряд особливостей, які відрізняють їх від вільних сполучень слів:

* Стійкість складу: фразеологізм завжди має фіксований склад слів, їх порядок порушувати не можна.
* Постійність значення: значення фразеологізму не залежить від контексту, в якому він використовується.
* Образність: фразеологізми часто мають переносне значення, використовуючи образи, метафори та порівняння.
* Емоційність: фразеологізми часто виражають різні емоції та відтінки ставлення мовця.
* Експресивність: фразеологізми можуть підкреслювати або послаблювати виразність мови.

Функції фразеологізмів

Фразеологізми виконують важливі функції в мові:

* Компресія мови: фразеологізми дозволяють виразити складну думку коротко та лаконічно.
* Образність: використання фразеологізмів робить мову більш образною та виразною.
* Експресивність: фразеологізми посилюють емоційне забарвлення мови.
* Влучність: фразеологізми часто влучно характеризують ситуації та явища.
* Іронія та гумор: фразеологізми можуть використовуватися для створення іронії або гумору.

Приклади фразеологізмів

В українській мові існує безліч фразеологізмів, які охоплюють різноманітні сфери життя та діяльності людини. Ось кілька прикладів:

* Бити байдики: нічого не робити, лінуватися.
* Точити ляси: базікати, розмовляти про щось неважливе.
* Зарубати на носі: добре запам’ятати.
* Накивати п’ятами: швидко піти.
* Не варити бадилля: нічого не розуміти.
* Спіймати облизня: зазнати невдачі, розчарування.
* Стріляний горобець: людина з досвідом, що добре знає життя.
* Тримати язика за зубами: мовчати, не розголошувати таємниць.
* Канути в Лету: зникнути, бути забутим.
* Співати солов’єм: красиво співати.

Фразеологізми є невід’ємною частиною української мови. Вони надають їй образності, емоційності та експресивності. Знання та вміле використання фразеологізмів свідчить про високий рівень володіння мовою та дозволяє мовцеві точно та влучно висловлювати свої думки та почуття.

Запитання 1: Що таке фразеологізм?

Відповідь: Фразеологізм – це стійке сполучення слів, яке має переносне значення і вживається в мовленні як єдине ціле. Наприклад: "бити байдики", "носити воду решетом", "ловити гав".

Запитання 2: Чим фразеологізм відрізняється від прислів'я чи приказки?

Відповідь: Фразеологізми відрізняються від прислів'їв і приказок тим, що мають менший обсяг, не висловлюють повчань і не мають граматично завершеної форми. Вони функціонують у мові як окремі одиниці. Наприклад: "робити з мухи слона", "камінь з плечей", "сіль землі".

Запитання 3: Які види фразеологізмів бувають?

Відповідь: Виділяють такі основні види фразеологізмів:

  • Ідіоми – стійкі сполучення слів, значення яких не випливає зі значення окремих слів (наприклад, "бити байдики", "зарубати на носі").
  • Фразеологічні звороти – сполучення слів, значення яких частково мотивоване значеннями окремих слів (наприклад, "покласти зуби на полицю", "відкрити Америку").
  • Фразеологічні єдності – сполучення слів, значення яких не пов'язане зі значеннями окремих слів (наприклад, "без задніх ніг", "як мокре горить").

Запитання 4: Як правильно вживати фразеологізми?

Відповідь: Уживати фразеологізми слід доречно, дотримуючись їхнього значення та стилістичного забарвлення. Не можна змінювати склад фразеологізму або його форму. Наприклад: "намахати рукою" замість "махати рукою", "збити з пантелику" замість "збити з пантелику".

Запитання 5: Наведіть приклади фразеологізмів, що використовуються в різних ситуаціях.

Відповідь:

  • У повсякденному спілкуванні: "облизня спіймати", "попасти в халепу", "залити за шкуру".
  • У професійній сфері: "бити на сполох", "вести слід", "зависнути на комп'ютері".
  • В урочистих промовах: "виходити на широку дорогу", "здобувати вершини", "сіяти розумне, добре, вічне".
  • У творах художньої літератури: "сміятися крізь сльози", "ламати списи", "бути в своїй тарілці".

Тоже интересно