ЩО ПОТРІБНО ЗРОБИТИ АБИ ВВЕДЕНІ ДАНІ НАЛЕЖАЛИ ДО ЦІЛИХ ЧИСЕЛ

Перевірка цілого числа

Першим кроком у роботі з цілими числами є розуміння їх визначення. Ціле число — це число, яке не має дробової частини. Інакше кажучи, це число, яке можна записати без коми або крапки з десятковим дробом.

Використання регулярних виразів

Одним із найефективніших способів перевірити, чи є введені дані цілим числом, є використання регулярних виразів. Регулярні вирази — це послідовність символів, що визначає набір правил для відповідності текстовим рядкам. Для перевірки цілого числа можна використовувати наступний регулярний вираз:

/^[+-]?\d+$/

Цей регулярний вираз відповідає будь-якому текстовому рядку, який починається з необов'язкового знаку плюс або мінус, за яким слідує одна або більше цифр, а закінчується необов'язковим знаком плюс або мінус.

Використання функції isdigit()

Іншим способом перевірити, чи є введені дані цілим числом, є використання функції isdigit() вбудованого модуля str. Ця функція повертає True, якщо всі символи в заданому текстовому рядку є цифрами, і False в іншому випадку.

Використання функції int()

Ще одним способом перевірити, чи є введені дані цілим числом, є використання функції int() вбудованого модуля int. Ця функція повертає ціле число, отримане в результаті перетворення заданого текстового рядка в ціле число. Якщо текстовий рядок не містить ціле число, функція int() поверне ValueError.

Використання методу math.trunc()

Функція math.trunc() вбудованого модуля math повертає найменше ціле число, що не перевищує заданого числа. Цей метод можна використовувати для перетворення дробового числа на ціле число.

Висновок

Перевірка цілих чисел є важливою процедурою під час розробки програмного забезпечення. Існує кілька способів перевірити, чи є введені дані цілим числом, включаючи регулярні вирази, функцію isdigit(), функцію int() та метод math.trunc(). Вибір конкретного способу залежить від специфіки конкретної задачі.

Запитання, що часто задаються

  • Як перевірити, чи є введені дані цілим числом?
  • Які символи можна використовувати в цілому числі?
  • Чи можна використовувати дробову частину в цілому числі?
  • Як перетворити дробове число на ціле число?
  • Що таке регулярний вираз?

Тоже интересно