ЩО ЦЕ ТАКЕ ЧИСЛОВІ РІВНОСТІ?

Що це таке числові рівності?

Числові рівності – це математичні вислови, що стверджують, що два математичних вирази мають однакове значення. Наприклад, рівність 2 + 3 = 5 стверджує, що сума 2 і 3 дорівнює 5. Числові рівності є основою арифметики та алгебри та використовуються для розв’язування різноманітних математичних задач.

Види числових рівностей

Існує два основних види числових рівностей:

 • Точні рівності: Точні рівності – це рівності, які завжди виконуються незалежно від значень змінних у рівнянні. Наприклад, рівність 2 + 3 = 5 є точною рівністю, оскільки 2 + 3 завжди дорівнює 5.
 • Приблизні рівності: Приблизні рівності – це рівності, які виконуються тільки приблизно, а не точно. Наприклад, рівність π ≈ 3,14 є приблизною рівністю, оскільки значення π не точно дорівнює 3,14, але це хороше наближення.

Властивості числових рівностей

Числові рівності мають ряд властивостей, які роблять їх корисними в математиці. Ці властивості включають:

 • Рефлексивність: Для будь-якого числа a, a = a.
 • Симетричність: Для будь-яких чисел a і b, якщо a = b, то b = a.
 • Транзитивність: Для будь-яких чисел a, b і c, якщо a = b і b = c, то a = c.
 • Додавання: Якщо a = b і c = d, то a + c = b + d.
 • Віднімання: Якщо a = b і c = d, то a – c = b – d.
 • Множення: Якщо a = b і c = d, то ac = bd.
 • Ділення: Якщо a = b і c = d, то a/c = b/d (за умови, що c і d не дорівнюють нулю).

Застосування числових рівностей

Числові рівності мають широкий спектр застосувань у математиці, включаючи:

 • Розв’язування рівнянь: Числові рівності використовуються для розв’язування рівнянь, тобто для знаходження значення змінної, яке робить рівність істинною. Наприклад, щоб розв’язати рівняння 2x + 3 = 7, ми можемо відняти 3 від обох сторін рівняння, щоб отримати 2x = 4, а потім поділити обидві сторони рівняння на 2, щоб отримати x = 2.
 • Доведення теорем: Числові рівності використовуються для доведення теорем, тобто для доведення того, що певне твердження є істинним. Наприклад, щоб довести теорему Піфагора, ми можемо використати числові рівності, щоб показати, що квадрат гіпотенузи прямокутного трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших сторін трикутника.
 • Моделювання реальних ситуацій: Числові рівності використовуються для моделювання реальних ситуацій, таких як рух об’єктів, зростання населення та зміни цін. Ці моделі можуть використовуватися для прогнозування майбутніх подій та для прийняття рішень.

Висновок

Числові рівності є важливим інструментом у математиці. Вони використовуються для розв’язування рівнянь, доведення теорем та моделювання реальних ситуацій. Властивості числових рівностей дозволяють нам маніпулювати ними різними способами, що робить їх дуже корисними в математиці.

Поширені запитання

 1. Що таке числова рівність?
 2. Які є два основних види числових рівностей?
 3. Які властивості числових рівностей?
 4. Як використовуються числові рівності в математиці?
 5. Наведіть приклад числової рівності та поясніть, як її можна використати.

Тоже интересно