РІЗНИЦЯ МІЖ НАРЯДОМ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯМ

Відмінність між наказом та розпорядженням

У сучасній правовій системі зустрічаються два різні види управлінських актів: накази й розпорядження. Ці документи мають різне правове регулювання та сферу застосування, у зв'язку з чим виникає потреба в їх чіткому розмежуванні.

Законодавче регулювання

Юридичну силу й порядок видавання наказів та розпоряджень визначає Закон України «Про Кабінет Міністрів України».

Сфера застосування

Накази та розпорядження видаються з абсолютно різних питань. Накази видаються з питань, які конкретизують та роз'яснюють чинне законодавство в організаційно-розпорядчій сфері. Розпорядження видаються з питань організаційно-розпорядчого характеру, переважно з питань забезпечення діяльності відповідного органу.

Структура та форма

Наказ — це розпорядчий документ, який приймається керівником підприємства, установи, організації або іншого структурного підрозділу для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю цього підрозділу.

Розпорядження — це правовий акт, що видається органом виконавчої влади або місцевого самоврядування в межах його повноважень і має обов'язкову силу для фізичних та юридичних осіб.

Ознаки наказу

Типова структура наказу складається з:

 • Заголовка
 • Тексту
 • Підпису керівника
 • Дати видання

Обов'язковими реквізитами наказу є:

 • Найменування організації
 • Дата видання
 • Реєстраційний номер документа
 • Підпис керівника
 • Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) особи, що підписала наказ
 • Назва документа
 • Текст

Ознаки розпорядження

Типова структура розпорядження складається з:

 • Преамбули
 • Нормативної частини
 • Підпису керівника
 • Дати видання

Обов'язковими реквізитами розпорядження є:

 • Назва суб'єкта видання розпорядження
 • Дата видання
 • Реєстраційний номер документа
 • Підпис керівника
 • Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) особи, що підписала розпорядження
 • Назва документа
 • Текст

Дія наказу та розпорядження

Основна відмінність між наказом та розпорядженням полягає в тому, що наказ діє лише в межах підприємства, установи, організації або іншого структурного підрозділу, де він був виданий, а розпорядження має обов'язкову силу для всіх громадян та організацій на території, де воно було видано.

Наказ набуває чинності з моменту його підписання керівником.
Розпорядження набуває чинності з моменту його опублікування.

Накази мають більш вузьке коло дії в порівнянні з розпорядженнями, але зазвичай мають суворіший характер. Накази, як правило, видаються для вирішення конкретних питань, пов'язаних з діяльністю підприємства або організації. Розпорядження видаються для вирішення більш загальних питань, що мають значення для всієї галузі чи сфери діяльності.

Висновок

Таким чином, наказ і розпорядження є різними типами нормативно-правових актів, які мають певні відмінності в правовому регулюванні, сфері застосування, структури і форми.

Запитання, що часто задаються:

 1. Що регулює Закон України «Про Кабінет Міністрів України»?
 2. Які основні відмінності між наказом і розпорядженням?
 3. Яким чином набувають чинності накази?
 4. Як набувають чинності розпорядження?
 5. У чому полягає юридична сила наказів і розпоряджень?

Тоже интересно