РІЗНИЦЯ МІЖ МШП ТА МНМА (МАЛОЦІННІ ШВИДКОЗНОШУВАНІ ПРЕДМЕТИ І МАЛОЦІННІ НЕОБОРОТНІ МАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ)

Різниця між МШП та МНМА (малоцінні швидкозношувані предмети і малоцінні необоротні матеріальні активи)

Чи всяка дрібниця — актив? І чи будь-яка річ, що виконує якісь функції і допомагає нам у роботі — далеко цінується і отримує назву основних засобів? Малоцінні предмети в діяльності компаній постійно з'являються та зникають. Отримали, виконали функцію, розчавились — це може бути пропилосос, посуд, інструментарій. Давайте для початку визначимось, які предмети за якими ознаками можна віднести до малоцінних.

Існує обліковий стандарт «Малоцінні необоротні матеріальні активи». Він визначає такі поняття, як «використати один чи два рази», «необхідно відстежувати за певним призначенням», «придбано за однією ціною, але потребує різної кількості циклів використання в експлуатації». Тому саме в цьому наказі наводяться критерії визнання малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА):

1. строк корисного використання — до 1 року;
2. вартість до 6000 грн.

Використання таких об'єктів зазвичай не потребує вкладення значних коштів, а їх відсутність або вибуття не суттєво впливають на результати діяльності компанії.

МШП, або малоцінні швидкозношувані предмети, — це ті, що служать трохи більше року, коштують менше 6000 грн і при цьому все одно можуть принести користь, виконуючи свої функції.

До характерних ознак МШП належать:

 • малий розмір, обсяг;
 • легкість і компактність;
 • значне зношування, швидка втрата властивостей;
 • низька ціна.

Які особливості обліку МШП та МНМА?

Малоцінні швидкозношувані предмети (МШП)

 • Оприбутковуються на рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети";
 • Амортизація не нараховується;
 • Списуються на фактичні виробничі затрати за актом.

Малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА)

 • Оприбутковуються на рахунку 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи";
 • Нараховується амортизація;
 • Списуються з балансу після повного списання амортизації.

Які переваги та недоліки МШП та МНМА?

Немає у світі нічого ідеального. У МШП та МНМА є й переваги, і недоліки. Давайте розберемося з ними.

Переваги МШП:

 • Витратність, тобто вартість одиниці малоцінного активу відноситься до собівартості продукції прямо;
 • Зручність обліку;
 • Ведення обліку в картках обліку МШП.

Недоліки МШП:

 • Складність і трудомісткість обліку;
 • Збільшення кількості рахунків бухоблику;
 • Можливі втрати через невідповідність наявності фактичної і облікової внаслідок крадіжок, нестачі або псування.

Переваги МНМА:

 • Відсутність великої кількості рахунків бухоблику, як у МШП;
 • Простота обліку;
 • Нарахування амортизації.

Недоліки МНМА:

 • Неможливість віднесення на собівартість продукції;
 • Заниження резерву на ремонт і технічне обслуговування;
 • Більш дорогий та трудомісткий облік, ніж у МШП.

Коли потрібна переоцінка МШП та МНМА?

Положенням про обліку МШП та МНМА прописано випадки, коли потрібна переоцінка таких активів:

 • При щорічному складанні балансу, якщо їх залишкова балансова вартість становить 10 і більше відсотків від загальної суми активів;
 • При реорганізації або ліквідації компанії;
 • При зміні матеріально відповідальної особи;
 • У разі виявлення розбіжностей у фактичній наявності активів;
 • Якщо відбулися стихійні лиха або техногенні катастрофи.

Висновки

Малоцінні необоротні матеріальні активи та малоцінні швидкозношувані предмети хоч і схожі за багатьма ознаками, все ж таки мають певні відмінності. Облік цих активів вносить свою специфіку у роботу будь-якого економіста-бухгалтера.

Часто задаються такі запитання про МШП та МНМА:

 1. Чи можна відносити до МНМА інструменти, спецодяг, господарський інвентар?
 2. Чи можна вести облік МНМА, використовуючи рахунки обліку МШП?
 3. Як розрахувати суму зносу МНМА?
 4. Як облікувати малоцінні та швидкозношувані предмети державних установ?
 5. Як переоцінювати МШП та МНМА?

Тоже интересно