РІЗНИЦЯ МІЖ ЕМІГРАЦІЮ ТА ЕМІГРАЦІЇ НАЗИВАЮТЬ

Еміграція та еміграція — два терміни, які часто використовуються в сучасному світі, але тим не менш між ними є суттєва відмінність. Спробуємо розглянути її докладніше.

Що таке еміграція?

Еміграція — це від'їзд особи з її постійного місця проживання до іншої країни з метою постійного проживання. Еміграція може бути добровільною або примусовою. Причиною для еміграції може бути війна, політичні, релігійні чи економічні переслідування, а також пошук кращих умов життя.

Що таке імміграція?

Імміграція — це в'їзд іноземця до іншої країни з метою постійного проживання. Імміграція може бути санкціонованою (офіційно дозволеною) або несанкціонованою (незаконною). Імміграція може бути добровільною або примусовою. Причиною для імміграції також може бути війна, політичні, релігійні чи економічні переслідування, а також пошук кращих умов життя.

Різниця між еміграцією та імміграцією

Головна відмінність між еміграцією та імміграцією полягає в тому, що еміграція — це виїзд особи з її постійного місця проживання, а імміграція — це в'їзд особи до іншої країни з метою постійного проживання.

Причини еміграції та імміграції

Причин для еміграції та імміграції може бути безліч. Найпоширенішими причинами є:

 • Пошук кращих умов життя
 • Війна та політичні переслідування
 • Релігійні переслідування
 • Економічні переслідування
 • Родинні зв'язки
 • Навчання
 • Робота

Наслідки еміграції та імміграції

Еміграція та імміграція можуть мати як позитивні, так і негативні наслідки для країн, що беруть участь в цьому процесі.

Позитивні наслідки еміграції та імміграції

 • Збагачення культури країни-прийомниці
 • Поповнення трудових ресурсів країни-прийомниці
 • Збільшення економічного потенціалу країни-прийомниці

Негативні наслідки еміграції та імміграції

 • Збіднення культури країни-відправниці
 • Втрата кваліфікованих фахівців країною-відправницею
 • Соціальна напруженість у країні-прийомниці
 • Економічні проблеми в країні-прийомниці

Висновок

Еміграція та імміграція є важливими і складними процесами, які впливають на життя багатьох людей. Ці процеси мають як позитивні, так і негативні наслідки, і їх слід враховувати при розробці політики в галузі міграції.

Часто задавані питання

 1. Які основні причини еміграції та імміграції?
 2. Які позитивні та негативні наслідки еміграції та імміграції?
 3. Яким чином еміграція та імміграція впливають на культуру країн, що беруть участь в цьому процесі?
 4. Як еміграція та імміграція впливають на економіку країн, що беруть участь в цьому процесі?
 5. Яка політика у сфері міграції є найбільш ефективною?

Тоже интересно