РІЗНИЦЯ МІЖ АКТИВАМИ ТА ПАСИВАМИ

Активи та пасиви: розуміємо відмінності та їх вплив на фінансове здоров'я

Активи:

 • матеріальні активи (земля, будівлі тощо)
 • нематеріальні активи (репутація, бренд тощо)
 • грошові кошти та їх еквіваленти

Пасиви:

 • поточні зобов'язання (кредити, позики, рахунки-фактури тощо)
 • довгострокові зобов'язання (іпотеки, облігації тощо)
 • власний капітал (частка власників у компанії)

Вплив активів та пасивів на фінансове здоров’я:

 1. Ліквідність: Активи, які легко конвертуються в готівку, підвищують ліквідність компанії та її здатність виплачувати поточні зобов'язання.
 2. Прибутковість: Ефективне управління активами може збільшити дохід і прибутковість компанії.
 3. Cольвентність: Пасиви, що перевищують активи, вказують на ризик неплатоспроможності компанії.
 4. Фінансова стійкість: Компанії з більшою кількістю активів, ніж пасивів, мають стабільніше фінансове становище.

Важливість розуміння різниці між активами та пасивами:

 1. Управління ризиками: Розуміючи розподіл активів та пасивів, компанії можуть мінімізувати фінансові ризики.
 2. Фінансове планування: Обґрунтований розподіл активів та пасивів є основою для ефективного фінансового планування.
 3. Оцінка вартості компанії: Активи та пасиви є ключовими факторами, що визначають вартість компанії.
 4. Прийняття рішень: Інформація про активи та пасиви допомагає ухвалювати обґрунтовані рішення щодо інвестицій, фінансування та розподілу ресурсів.

Висновок:

Розуміння відмінностей між активами та пасивами та їх впливу на фінансове здоров'я є фундаментальною основою для ефективного управління та прийняття рішень у бізнесі.

Часті запитання:

 1. Які основні категорії активів?
 2. Які основні категорії пасивів?
 3. Як розподіл активів та пасивів впливає на ліквідність компанії?
 4. Як розподіл активів та пасивів впливає на прибутковість компанії?
 5. Як розподіл активів та пасивів впливає на фінансову стійкість компанії?

Тоже интересно