Рівномірна обмеженість

Рівномірно обмежена функція: Поняття, властивості та застосування

Що таке рівномірно обмежена функція?

У математиці функція називається рівномірно обмеженою, якщо існує константа, яка більша за абсолютну величину будь-якого значення функції. Іншими словами, функція обмежена зверху і знизу одним і тим же числом.

Приклади рівномірно обмежених функцій

 • Функція f(x) = sin(x) рівномірно обмежена, оскільки -1 ≤ sin(x) ≤ 1 для всіх x.
 • Функція f(x) = 1/x рівномірно обмежена на будь-якому відрізку [a, b], де a > 0, оскільки 1/b ≤ 1/x ≤ 1/a для всіх x ∈ [a, b].
 • Функція f(x) = x^2 не є рівномірно обмеженою на всій дійсній осі, оскільки x^2 може бути довільно великим. Однак функція f(x) = x^2 рівномірно обмежена на відрізку [-1, 1], оскільки -1 ≤ x^2 ≤ 1 для всіх x ∈ [-1, 1].

Властивості рівномірно обмежених функцій

 • Якщо функція рівномірно обмежена, то вона є обмеженою.
 • Якщо послідовність функцій рівномірно обмежена, то існує підпослідовність, яка збігається майже скрізь.
 • Якщо послідовність функцій рівномірно обмежена і монотонно зростає, то вона збігається майже скрізь.
 • Якщо послідовність функцій рівномірно обмежена і монотонно спадає, то вона збігається майже скрізь.

Застосування рівномірно обмежених функцій

Рівномірно обмежені функції використовуються в різних областях математики, таких як аналіз, топологія і теорія міри. Зокрема, рівномірно обмежені функції використовуються для доведення теорем про існування і єдиність рішень диференціальних рівнянь, для вивчення асимптотичного поведінки функцій і для обчислення інтегралів.

Висновок

Рівномірно обмежені функції є важливим класом функцій, який має багато корисних властивостей. Ці функції використовуються в різних областях математики, таких як аналіз, топологія і теорія міри.

Запитання, що часто задаються

 • Що таке рівномірно обмежена функція?
 • Наведіть приклади рівномірно обмежених функцій.
 • Які властивості рівномірно обмежених функцій?
 • Де використовуються рівномірно обмежені функції?
 • Як довести, що функція є рівномірно обмеженою?

Тоже интересно