НАВІЩО В ЦИЛІНДРИ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГУНА

Навіщо в циліндри дизельного двигуна подається повітря?

Дизельний двигун є важливим компонентом багатьох сучасних транспортних засобів і промислового обладнання. Він відрізняється від бензинового двигуна тим, що використовує стиснення повітря в циліндрі для займання палива, а не іскру. Це забезпечує дизельному двигуну вищу ефективність, але також ускладнює його роботу.

Одним з найбільш важливих аспектів роботи дизельного двигуна є подача повітря в циліндри. Повітря відіграє в роботі дизельного двигуна декілька життєво важливих ролей. Розгляньмо кожну з них детальніше:

  1. Забезпечення займання палива

Під час робочого ходу дизельного двигуна, коли поршень піднімається вгору, повітря в циліндрі стискається. Це призводить до підвищення температури та тиску повітря. Коли поршень досягає верхньої мертвої точки, паливо впорскується в гаряче стиснене повітря. Завдяки високій температурі повітря паливо майже миттєво займається, починається горіння.

  1. Підтримка процесу горіння

Повітря в циліндрі також допомагає підтримувати процес горіння. У міру того, як паливо згорає, воно виділяє тепло і продукти згоряння. Ці продукти згоряння включають вуглекислий газ, воду та інші гази. Повітря в циліндрі допомагає розбавляти продукти згоряння і підтримувати температуру горіння на необхідному рівні.

  1. Викиди

Подача достатньої кількості повітря в циліндри дизельного двигуна також допомагає зменшити кількість шкідливих викидів в атмосферу. Коли в циліндрі недостатньо повітря, паливо може горіти не повністю, що призводить до утворення сажі і інших забруднюючих речовин. Подача достатньої кількості повітря допомагає забезпечити повне згоряння палива і тим самим скоротити кількість шкідливих викидів.

  1. Ефективність

Подача достатньої кількості повітря в циліндри дизельного двигуна також впливає на його ефективність. Коли в циліндрі недостатньо повітря, паливо може горіти не повністю, що призводить до втрат енергії. Подача достатньої кількості повітря допомагає забезпечити повне згоряння палива і тим самим підвищити ефективність роботи двигуна.

  1. Довговічність

Подача достатньої кількості повітря в циліндри дизельного двигуна також допомагає збільшити його довговічність. Коли в циліндрі недостатньо повітря, паливо може горіти не повністю, що призводить до підвищення температури і тиску в циліндрі. Це може привести до пошкодження двигуна. Подача достатньої кількості повітря допомагає забезпечити повне згоряння палива і тим самим знизити температуру і тиск в циліндрі, що збільшує довговічність двигуна.

Висновок

Подача достатньої кількості повітря в циліндри дизельного двигуна є важливою умовою для його правильної роботи. Повітря відіграє в роботі дизельного двигуна декілька життєво важливих ролей, таких як забезпечення займання палива, підтримка процесу горіння, зменшення кількості шкідливих викидів в атмосферу, підвищення ефективності роботи двигуна і збільшення його довговічності.

Часто задавані питання

  1. Які основні відмінності між дизельним і бензиновим двигунами?
  2. Чому в дизельному двигуні використовується стиснення повітря для займання палива, а не іскра?
  3. Як подача достатньої кількості повітря в циліндри дизельного двигуна впливає на його ефективність?
  4. Які основні причини підвищення температури і тиску в циліндрі дизельного двигуна?
  5. Які основні способи зменшити кількість шкідливих викидів в атмосферу від дизельного двигуна?

Тоже интересно