ІНТЕЛІГЕНТНІСТЬ ЛЮДИНИ – ЩО ЦЕ

Інтелігентність людини – що це?

Багато хто вважає себе інтелігентними, а деякі не зовсім розуміють значення цього слова. Хтось вважає, що інтелігентність – це гарна освіта та витончені манери. Інші вважають, що інтелігентність – це вроджена якість, з якою людина народжується. Найпоширеніше сприйняття цього слова включає широкий спектр здібностей, що дозволяють людині ефективно взаємодіяти зі світом навколо неї.

Що ж насправді таке інтелігентність?

 1. Визначення інтелігентності

Згідно з енциклопедією, інтелігентність – це загальна розумова здатність людини до пізнання та вирішення проблем, що охоплює здатність до логічного мислення, абстрагування, узагальнення, конкретизації, аналізу та синтезу. Інтелігентність – це здатність до розуміння та вироблення нових ідей, до оволодіння та застосування знань і вмінь, до адаптації до нових ситуацій, до продуктивної діяльності та спілкування.

 1. Види інтелігентності

У теперішній час виділяють кілька видів інтелекту, найпопулярнішою є теорія інтелекту Говарда Гарднера, яка розрізняє сім видів інтелекту:

 • Вербально-лінгвістичний інтелект – здатність використовувати слова ефективно в усній та письмовій формі
 • Логіко-математичний інтелект – здатність міркувати та обчислювати, вирішувати проблеми та приймати рішення
 • Візуально-просторовий інтелект – здатність сприймати та маніпулювати візуальними образами, а також створювати візуальні уявлення у своєму розумі
 • Музичний інтелект – здатність сприймати, виконувати, створювати та цінувати музику
 • Тілесно-кінестичний інтелект – здатність використовувати тіло в координованих діях з метою вираження думок та почуттів
 • Внутрішньоособистісний інтелект – здатність розуміти та керувати своїми власними емоціями, мотивами, думками та поведінкою
 • Міжособистісний інтелект – здатність розуміти та спілкуватися з іншими людьми
 1. Як розвинути інтелігентність

Розвиток інтелекту – це процес, який триває все життя. Для розвитку інтелекту можна використовувати різні методи, такі як:

 • Читання – читання стимулює роботу мозку та розширює кругозір
 • Вивчення нових мов – вивчення нових мов сприяє розвитку пам’яті, мислення та уваги
 • Гра в інтелектуальні ігри – гра в інтелектуальні ігри, такі як шахи, кросворди та головоломки, допомагає розвивати логічне мислення, стратегію та тактику
 • Рішення проблем – вирішення проблем допомагає розвивати мислення та вміння приймати рішення
 • Творчість – творчість сприяє розвитку уяви та мислення за межами звичайного
 • Фізичні вправи – фізичні вправи благотворно впливають на роботу мозку та сприяють розвитку когнітивних функцій

У кожного з нас є свій інтелектуальний потенціал, який ми можемо розвинути, щоб досягти більшого у житті. Розвиваючи інтелект, ми стаємо більш успішними у навчанні, роботі та особистому житті. Ми краще розуміємо світ навколо нас і можемо знаходити рішення складних проблем. Завдяки інтелекту ми можемо краще спілкуватися з іншими людьми та будувати міцні взаємини.

Запитання, що часто задаються

 1. Що таке інтелігентність?
 2. Які види інтелігентності існують?
 3. Як розвинути інтелігентність?
 4. Що впливає на рівень інтелігентності?
 5. Як інтелігентність впливає на життя людини?

Тоже интересно