ДО ЯКОГО КЛАСУ НАЛЕЖИТЬ HNO3

До якого класу речовин належить HNO₃?

HNO₃ (азотна кислота) є кислотою, що належить до класу сильних кислот. Сильні кислоти характеризуються тим, що при розчиненні у воді майже повністю дисоціюють (розкладаються) на іони, віддаючи майже всі свої атоми водню.

Азотна кислота – це одноосновна кислота, тобто вона містить один атом водню, здатний відщеплюватися у вигляді іона H⁺. При розчиненні у воді відбувається повна дисоціація:

HNO₃ + H₂O → H₃O⁺ + NO₃⁻

Продукти дисоціації азотної кислоти – це іон гідроксонію (H₃O⁺) і нітрат-іон (NO₃⁻). Іон гідроксонію є кислотним залишком, а нітрат-іон – кислотним аніоном.

Завдяки високому ступеню дисоціації азотна кислота є сильною кислотою. Її розчини мають кислу реакцію, можуть взаємодіяти з металами, основними оксидами, гідроксидами та іншими кислотами.

До інших сильних кислот належать соляна кислота (HCl), сірчана кислота (H₂SO₄), фосфорна кислота (H₃PO₄) та хлорна кислота (HClO₄). Вони також повністю дисоціюють у водному розчині, віддаючи всі свої іони водню, і мають високу кислотність.

Запитання 1: До якого класу неорганічних сполук належить HNO3?

Відповідь: HNO3 належить до класу кислот. Кислоти – це речовини, які при розчиненні у воді дисоціюють з утворенням іонів водню (Н+) і кислотного залишку.

Запитання 2: Чим зумовлена кислотність HNO3?

Відповідь: Кислотність HNO3 зумовлена присутністю в її молекулі атома водню, який зв'язаний з атомом кисню подвійним зв'язком. Цей зв'язок поляризований, і атом водню має частковий позитивний заряд, що робить його схильним до відщеплення.

Запитання 3: Який клас солей утворює HNO3 при взаємодії з металами?

Відповідь: При взаємодії з металами HNO3 утворює солі, які належать до класу нітратів. Нітрати містять аніон NO3-, який утворюється в результаті відщеплення від молекули HNO3 іона водню.

Запитання 4: Які фізичні властивості має HNO3?

Відповідь: HNO3 – це безбарвна або злегка жовтувата рідина з різким запахом. Вона дуже корозійна і токсична. Прумність HNO3 за кімнатної температури становить 68%.

Запитання 5: Які хімічні реакції характерні для HNO3?

Відповідь: HNO3 проявляє сильні окисні властивості, особливо щодо металів. Вона також може реагувати з деякими неметалами, такими як вуглець, сірка та фосфор. Крім того, HNO3 є сильним кислотою і взаємодіє з лугами, утворюючи солі та воду.

Тоже интересно