ЧИМ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ЯДРО ВІД АТОМА

Чим відрізняється ядро від атома?

Атом є основоположним будівельним блоком речовини. Він складається з позитивно зарядженого ядра, оточеного негативно зарядженими електронами. Ядро, в свою чергу, складається з протонів і нейтронів.

Розміри

Найбільша відмінність між ядром і атомом полягає в їхніх розмірах. Ядро набагато менше, ніж атом. Радіус ядра становить приблизно 10^-15 метрів, тоді як радіус атома становить приблизно 10^-10 метрів.

Заряд

Ядро має позитивний заряд, тоді як електрони мають негативний заряд. Кількість протонів в ядрі визначає атомний номер елемента. Атомний номер – це число, яке вказує на місце елемента в періодичній системі.

Маса

Більшість маси атома припадає на ядро. Протони і нейтрони важчі, ніж електрони. Електрони, насправді, настільки легкі, що їхня маса часто не враховується при розрахунках атомної маси.

Структура

Ядро складається з протонів і нейтронів, які утримуються разом сильною ядерною силою. Протони мають позитивний заряд, а нейтрони не мають заряду. Кількість протонів в ядрі визначає атомний номер елемента, а кількість протонів і нейтронів – атомну масу.

Електрони

Електрони рухаються навколо ядра по орбіталях. Орбіталі — це області навколо ядра, де електрони найбільш імовірно знаходяться. Кількість електронів в атомі дорівнює кількості протонів в ядрі. Це робить атом електрично нейтральним.

Висновок

Ядро і атом — це дві основні частини атома. Ядро розташоване в центрі атома і складається з протонів і нейтронів. Електрони рухаються навколо ядра по орбіталях.

5 запитань, що часто задаються по темі статті:

  • Що таке атом?
  • Що таке ядро?
  • Чим відрізняється ядро від атома?
  • Які частинки входять до складу ядра?
  • Як рухаються електрони навколо ядра?

Тоже интересно