ЧИМ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ПРЕДМЕТ ПРАВА ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ ВІД ПРЕДМЕТА АВТОРСЬКОГО ПРАВА

Чим відрізняється предмет права промислової власності від предмета авторського права?

Авторське право

Авторське право – це сукупність прав творців літературних, художніх, музичних, аудіовізуальних, і фотографічних творів. Це право захищає вираження ідей, а не самі ідеї. Авторське право автоматично поширюється на будь-який оригінальний твір, створений особою, і не вимагає реєстрації чи формального повідомлення про авторські права.

Предметом авторського права є:

 • Літературні твори: книги, статті, вірші, п'єси, сценарії та інші письмові твори.
 • Музичні твори: пісні, симфонії, опери, концерти та інші музичні твори.
 • Художні твори: картини, скульптури, фотографії, графіка та інші твори образотворчого мистецтва.
 • Аудіовізуальні твори: фільми, телевізійні програми, відеоігри та інші аудіовізуальні твори.
 • Фотографічні твори: фотографії, зроблені за допомогою камери або іншого пристрою для фіксації зображень.

Термін дії авторського права зазвичай становить життя автора плюс 70 років після його смерті. Однак у деяких країнах термін дії авторського права може бути довшим або коротшим.

Право промислової власності

Право промислової власності – це сукупність прав, що надаються творцям винаходів, промислових зразків, товарних знаків, знаків обслуговування та інших промислових об'єктів. Ці права захищають інтелектуальну власність творців і дозволяють їм отримувати винагороду за свою працю.

Предметом права промислової власності є:

 • Винаходи: нові та корисні пристрої, процеси, продукти або речовини.
 • Корисні моделі: невеликі удосконалення існуючих винаходів.
 • Промислові зразки: нові та оригінальні форми, призначені для будь-якого виробу.
 • Товарні знаки: знаки, що відрізняють товари та послуги одного підприємства від товарів і послуг інших підприємств.
 • Знаки обслуговування: знаки, що відрізняють послуги одного підприємства від послуг інших підприємств.

Термін дії права промислової власності зазвичай становить 20 років, але може бути продовжений на додаткові періоди.

Відмінності між предметами авторського права та права промислової власності

Основні відмінності між предметами авторського права та права промислової власності полягають у наступному:

 • Авторське право захищає вираження ідей, а право промислової власності захищає самі ідеї.
 • Авторське право виникає автоматично, у той час як право промислової власності вимагає реєстрації.
 • Термін дії авторського права зазвичай становить життя автора плюс 70 років після його смерті, тоді як термін дії права промислової власності зазвичай становить 20 років, але може бути продовжений на додаткові періоди.

Висновок

Авторське право та право промислової власності є важливими правами інтелектуальної власності, які захищають творців і дозволяють їм отримувати винагороду за свою працю. Однак між цими правами є ряд відмінностей, які слід враховувати.

Часті питання

 1. Що таке авторське право?
 2. Що таке право промислової власності?
 3. Які відмінності між авторським правом та правом промислової власності?
 4. Як захищається авторське право?
 5. Як захищається право промислової власності?

Тоже интересно