ЧИМ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ПОНЯТТЯ МОВА І МОВЛЕННЯ

Чим відрізняється поняття мова і мовлення?

Мова і мовлення — це два нерозривно пов'язаних, але все ж різних поняття. Мова — це система знаків, за допомогою якої люди спілкуються між собою. Мовлення — це процес використання мови для спілкування. Мова існує незалежно від того, чи використовують її чи ні, а мовлення — це конкретний акт спілкування, що здійснюється за допомогою мови.

Мова:

 • Система знаків, за допомогою якої люди спілкуються між собою;
 • Не залежить від конкретних ситуацій і людей, які її використовують;
 • Складається з набору правил і граматики, які визначають спосіб побудови слів і речень;
 • Є результатом історичного розвитку суспільства;
 • Є засобом вираження думок, почуттів та ідей.

Мовлення:

 • Процес використання мови для спілкування;
 • Залежить від конкретних ситуацій і людей, які його використовують;
 • Складається з послідовності звуків або знаків, які використовуються для передачі повідомлення;
 • Є формою активності, яка задіяє як розумові, так і фізичні здібності людини;
 • Є засобом передачі інформації, думок, почуттів та ідей.

Відмінності між мовою і мовленням:

 • Мова має абстрактний характер, а мовлення — конкретний. Мова — це система символів, яка існує незалежно від конкретних ситуацій і людей, які її використовують. Мовлення ж є конкретним актом спілкування, який здійснюється за допомогою мови.
 • Мова має загальний характер, а мовлення — індивідуальний. Мова спільна для всіх членів певного мовного колективу. Мовлення ж є індивідуальною діяльністю, яка здійснюється кожною людиною по-своєму.
 • Мова має стійкий характер, а мовлення — мінливий. Мова відносно стійка і зберігається протягом тривалого часу. Мовлення ж є мінливим і піддається впливу різних факторів, таких як мода, сленг та індивідуальні особливості мовця.

Висновок:

Мова і мовлення — це два нерозривно пов'язаних, але все ж різних поняття. Мова — це система знаків, за допомогою якої люди спілкуються між собою, а мовлення — це процес використання мови для спілкування. Мова і мовлення відрізняються за своєю абстрактністю, спільністю та стійкістю.

Часто задаються питання:

 1. Що таке мова?
 2. Що таке мовлення?
 3. Як мова і мовлення пов'язані між собою?
 4. Чим відрізняється мова і мовлення?
 5. Які функції мови і мовлення?

Тоже интересно